Farlig sms-användning kan förbjudas
Att förbjuda sms-användning vid bilkörning kan få en avskräckande effekt, tror Kristdemokraternas talesperson för trafikfrågor, Annelie Enochson. (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ AFP)


Den 5 april gav Trafikutskottet regeringen i uppdrag att granska trafiksäkerheten i samband med användandet av mobiltelefon. Förslag på åtgärder förväntas inkomma nästa år.

– Det är bra att Sverige, som lanserar nollvisionen, har restriktioner kring detta, säger Annelie Enochson, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Sverige är det enda landet i Europa som inte har någon lagstiftning kring användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning. I dagsläget regleras beteenden som sms-användning vid bilkörning av en lag från 1951 om vårdslöshet i trafik.

Annelie Enochson menar att Sverige ligger efter i lagstiftningen jämfört med övriga Europa på grund av att man ansett bilförares mobiltelefonanvändning vara en distraktion bland många.

– Men när folk kör tokigt beror det ofta på att de sitter och pratar i telefonen, eller till och med skriver sms, säger hon.

Enochson tycker inte att telefonsamtal när man kör bil är att likställa med att ha någon att prata med i sätet bredvid.

– Då är båda på samma plats och båda ser vad som händer. I telefonen kanske någon säger ”det brinner i mitt hus”, och då är föraren genast borta.

En undersökning som Motormännen har gjort visar på att det varje år sker mellan 10 och 20 dödsolyckor i trafiken i samband med mobiltelefonanvändning. Att sms:a vid bilkörning ökar olycksrisken med 23 gånger och kan jämföras med att köra bil kraftigt berusad.

Den 13 april kommer ärendet att tas upp för debatt och omröstning i riksdagen.