Faran med att överäta
Viktigt att äta bra, men framför allt bör man tänka på att inte överäta, menar Hu Naiwen, läkare i kinesisk traditionell medicin. (Foto: /Mark Ralston/AFP)


Äldre människor brukade säga: “Ät bara tills du är 70 till 80 procent mätt.” Det verkar ett enkelt råd, men kan vara en del av lösningen på fettleversyndromet.

Fettleversyndrom, som namnet tyder på, betyder att fett samlas i cellerna i levern vilket ibland kan skada levercellerna. Skadan anses ofta vara obetydlig men kan orsaka ärrvävnad, känd som fibros, vilket kan öka risken för skrumplever som i sin tur försämrar leverns funktion.

När fibrös vävnad har bildats, är det svårt att återställa levern tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Man kan tala om den moderna medicinska vetenskapens genombrott, men än idag finns det inte ett enda läkemedel som kan bota den skadan.

Träning, vila och att inte dricka alkohol kan hjälpa fettleversyndrom (hepatic lipidosis). Men det enda man kan göra är att stoppa levern från att försämras ytterligare.

Nuförtiden förbises ofta vikten av att äta rätt. Många tänker inte på det. De äter rått kött på restauranger, de föräter sig på bufféer oavsett hur illa de mår efteråt – det är en stor börda för kroppen att bära.

Inom den kinesiska medicinen sägs: “Smala människor har hetta, överviktiga människor har flegma/slem”. Flegma är ett överskott av slem som uppstår och utsöndras av andningsvägarna, mestadels lungorna, halsen och bihålorna. Den kinesiska medicinen kallar det för ”stelnad fukt” och den utgör ett motstånd mot kroppens vitala energi eller qi.

Om qi är lätt och flödande är flegman just motsatsen – tjock och stagnerande. Inom kinesisk medicin anses att flegma innehåller fett. Många bantningsrecept i den forna kinesiska medicinen syftade till att omvandla eller rensa bort flegma, vilket också är det grundläggande i behandlingen av fettleversyndrom.

Läkemedel sänker kroppens kolesterol och triglycerider, men finns det mediciner som kan avlägsna fett från levercellerna?

Kinesisk medicin använder sig av läkemedel som påverkar meridianer, där de rätta farmakologiska ämnena transporteras till vissa meridianer för att där utöva sin effekt. Meridianer är de energikanaler som länkar samman de inre organen och armar och ben.

Till alla organ och meridianer finns motsvarande meridianledande läkemedel. Till exempel innefattas i levermediciner de kinesiska örtpreparaten, chaihu 柴胡 (torkad rot av Bupleurum chinese DC, tillhör släktet Apiaceae), Baikal skullcap, en slags frossört (Scutellaria barbata) och ostronskal.

Om vi kombinerar läkemedel som rensar slem med läkemedel som kan omvandla slem och använder meridianledande läkemedel för att föra de substanserna till levern, så kan vi bli av med fettet i levercellerna. När flegman har rensats och man undersöker levern, har fettämnena i levern minskat och även leverns utseende kan långsamt förändras.

Hur kan man påverka levern ytterligare? Genom en balans av vila och träning. De forntida kinesiska böckerna brukade råda att man bör lägga sig och sova före klockan elva på kvällen. Vila, träning, och mindre mat – det är det bästa sättet att hålla sig vid god hälsa.

Tilläggsrapportering April Holland