Får vi i oss tillräckligt med D-vitamin?


D-vitamin får vi naturligt när vi vistas i solen. Under den mörka årstiden behöver vi få i oss den mer via maten. Vitaminet är nödvändigt för reglering av kalkbalansen i skelett och tänder. Det finns forskning som tyder på att D-vitamin kan ha betydelse för risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Frågan är bara om vi får i oss tillräckligt?

Den senaste tiden har D-vitaminet uppmärksammats i media. Vissa forskare hävdar att vi får i oss för lite D-vitamin under de långa mörka vintrarna. Förr i världen riskerade barn att drabbas av ”engelska sjukan” (rakitis); skelettet blev uppmjukat och missformat.

I livsmedel finns D-vitamin framförallt i fet fisk och i mejeriprodukter.  Mini-, lätt- eller mellanmjölk och margarin berikas med D-vitamin. Kött och ägg innehåller också D-vitamin i mindre mängd. Livsmedelsverket rekommenderar att man äter fisk 2-3 gånger i veckan och dricker D-vitaminberikad mjölk för att få i sig tillräcklig mängd.

Vissa grupper kan behöva extra kosttillskott av D-vitamin, såsom äldre personer och de som inte får tillräckligt för sol. Även gravida som inte äter D-vitaminberikade livsmedel kan behöva D-vitamin. Barn under två år rekommenderas tillskott i form av AD-droppar

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin och det D-vitamin som används vid berikning kommer från fettet från fårull. För att kunna blanda det i mjölk så löses det först i majsolja.

Enligt Livsmedelsverket så är det är mycket ovanligt med regelrätta bristsjukdomar i Sverige. Man anser dock att det saknas representativa studier om D-vitaminnivåer i blodet hos svenskar, men generellt anses nivåerna som tillfredställande enligt de studier som finns.

Under nästa år kommer Livsmedelsverket att kartlägga nivåerna av D-vitamin i blodet på vuxna i samband med en nationell kostundersökning.

Undersökningen görs för att bland annat bedöma om berikningsnivåerna behöver ses över.

Det forskas mycket inom detta område och i den planerade översynen av de nuvarande nordiska näringsrekommendationerna kommer de senaste forskningsresultaten att finnas med som underlag och det kan medföra att Livsmedelsverkets rekommendationer kommer att ändras.

 

Fakta:

År 2004 höjdes det rekommenderade dagliga intaget av D-vitamin för barn från 2 års ålder och vuxna från 5 mikrogram/dag till 7,5 mikrogram/dag. Bakgrunden till höjningen var bland annat nya rön om vilket intag som behövs för att bibehålla tillräckliga vitaminnivåer i kroppen under vinterhalvåret.

 

Källa: Livsmedelsverket