Får Österrike välja icke-genmodifierad majs?
Demonstranter protesterade den 5 april 2006 under seminariet Friheten att välja, som behandlade frågan om samexistens mellan genmodifierade och icke-genmodifierade grödor i Europa. (Foto: AFP/Dieter Nagl, 2007-04-05)


Ska Österrike få bestämma om man vill ha genmodifierad majs eller inte? Detta är en av frågorna som EU:s miljöråd ska besluta om när medlemsländernas miljöministrar träffas i Luxemburg i dag.

Eventuellt beslut kan vara normgivande för medlemsländernas framtida bestämmanderätt i liknande ärende.

Österrike har förbjudit odling, import och försäljning av två genmodifierade majssorter som är godkända av EU. Den ena majssorten heter T25 tillverkade av tyska kemiföretaget Bayer, och den andra MON 810 av amerikanska bioteknikjätten Monsanto. De har genomgått EU:s stränga granskningsprocesser och anses vara ofarliga.

Förbjudet strider mot EU-direktivet därför har kommissionen förkastat Österrikes begäran om att få behålla det.

– Kommissionen har bett Österrike att ta bort förbjudet. Österrike har vägrat, sade Barbara Helfferich, EU:s språkrör på måndag inför tisdagens ministermöte.

Österrike har sedan 2002 förbjudit genetiskt modifierade organismer (GMO) i delstaten Oberösterreich för att skydda ekologiskt och traditionellt jordbruk mot korsningar med GMO.

Förbudet mot majssorterna är i linje med landets farhågor kring effekterna av genmodifierade och icke-genmodifierade grödors samexistens. Världshandelsorganisationen WTO anser att Österrike inte har följt de riskbedömningsreglerna som underlättar frihandeln.

Samma fråga har behandlats tidigare av EU:s miljöråd i december 2006 då ministrarna den gången beslutade att Österrike får behålla förbjudet.