Far- och morföräldrars ålder har betydelse vid autism
En flicka med autism leder sin ponny under en ridlektion. Det är viktigt att träna på nya saker och färdigheter i tidig ålder för barn med autism. (Foto: AFP/Joel Saget)


Att bli pappa på äldre dagar är en riskfaktor för framtida generationer när det gäller autism. Äldre pappor får oftare autistiska barnbarn, visar en studie som gjorts av forskare i Sverige, Storbritannien och Australien.

En person med autism har ett annorlunda sätt att ta in och tolka sin omgivning och kommunicera med andra människor.

Autismspektrumtillstånd är det samlingsnamn man använder idag eftersom det finns olika typer av autism och svårighetsgrad. I Sverige har närmare 1 procent av befolkningen diagnosen autismspektrumtillstånd. Det är vanligare hos pojkar än flickor.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med forskare vid Institute of Psychiatry på King’s College London i Storbritannien och Queensland Brain Institute i Australien, studerat kopplingen mellan den genetiska risken som föreligger vid autism.

Studien bygger på nationella registerdata från 5936 personer med autism och 30923 friska kontrollpersoner som fötts i Sverige sedan 1932.

Forskarna kom fram till att farfars och morfars ålder har en signifikant betydelse för risken för autism hos barnbarnet. Var farfar 50 år eller äldre när han fick barn var risken 67 procent högre att barnbarnet fick autism. För en äldre morfar var risken ännu högre, 79 procent.

”För första gången visar vi att far- och morföräldrarnas livsstil påverkar risken att drabbas av autism. Det betyder inte att man ska låta bli att skaffa barn om man har en äldre pappa, för även om risken för autism ökar är den fortfarande mycket liten. Snarare handlar det om att vi nu kan förstå något av komplexiteten i hur autism utvecklas”, säger Christina Hultman, professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Idag vet man ännu inte vilka faktorer som ligger bakom orsaken till att autism bärs vidare i generationerna men en trolig förklaring är en mutation i mannens könsceller som uppkommer med åren.

Resultaten av studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry.