Fängslade kinesiska advokater oroar
Wang Yu är en välkänd människorättsadvokat som har försvarat många klienter i politiskt känsliga fall såsom klienter som arbetar med mänskliga rättigheter och religionsutövare. Hon hämtades av polisen i sitt hem den 9 juli 2015. (Foto: guonengbin/weibo.com)


Kanadas ambassadör i Kina kräver att över 100 kinesiska människorättsadvokater och aktivister ska frisläppas. Ett drag vissa betraktar som ett avsteg från praxis.

Det kanadensiska utrikesdepartementet har också offentligt tagit upp den framstående kinesiska advokaten Wang Yus svåra situation. Hon greps i sitt hem under det pågående tillslaget mot kinesiska advokater som åtar sig ärenden från klienter som tillhör den kinesiska regimens målgrupp för förföljelse.

”Kanada är djupt oroat över den pågående verksamheten med förhör, fängslande och försvinnande av advokater och aktivister som försvarar kinesiska medborgares juridiska rättigheter. Hittills har den drabbat över 100 personer”, skriver Kanadas kinesiska ambassadör Guy Saint-Jacques, i ett uttalande på den kanadensiska ambassadens hemsida i Peking den 16 juli.

”Detta omfattande tillslag började strax efter att en grupp jurister och aktivister gjorde ett offentligt uttalande som fördömer försvinnandet av människorättsadvokaten Wang Yu, hennes man och deras 16-åriga son”.

– Att göra ett offentligt uttalande är något som väsentligt avviker och tydligt visar vår regerings frustration över den senaste tidens händelser, sade Carole Samdup från Kanadas Tibetkommitté.

Försvarade Falun Gong-utövare

Yu, 44, fick internationell uppmärksamhet när hon skulle försvara fyra Falun Gong-utövare i Heilongjiangprovinsen 2014. Hon mötte hårt motstånd från regimen och kritiserade offentligt säkerhetstjänstens försök att skrämma henne och hålla henne borta från sina klienter.

Hon avslöjade också hur domstolen avvek från normala procedurer och struntade i kinesisk lag i behandlingen av hennes klienter.

I ett annat fall, den 2 juli i Sanhe i Hebeiprovinsen, tog Yu upp liknande frågor och slängdes, enligt vittnen, med våld ut ur rättssalen. Hon lämnade in klagomål till Sanhes åklagarämbete och anklagade dem för att begå olagliga handlingar.

Hämtades av polisen

Den 9 juli hämtades Yu i sitt hem i Peking av ett dussintal poliser. Chinese Human Rights Defenders (kinesiska människorättsförsvarare), en icke-statlig organisation som fokuserar på mänskliga rättigheter rapporterade att Wang Yu hade skickat ett brådskande meddelande:

”Strax efter jag vinkat av min son och make på flygplatsen stängdes plötsligt elektriciteten av i huset. Sedan knackade det på dörren. Genom titthålet såg jag bara mörker. Ibland hörde jag låga dämpade röster. Jag får inte tag på min man eller son på telefon. Vad har hänt med dem?”

Gruppen sade inte hur hon kunde skicka meddelandet.

Kanadas ambassadör sade att Kina bör sluta med sina tillslag mot advokater.

”Kanada uppmanar Kina att respektera sina skyldigheter mot de mänskliga rättigheterna, frisläppa fängslade advokater och aktivister och ta viktiga steg för att genomföra och respektera rättsstatsprincipen i Kina”, sade han i sitt uttalande.

Efter den andra översynen av Kinas strafflagar i juni planerade regimen att lägga till ”allvarligt störande av ordning i rättssalen”, ”förolämpning, förtal eller hot mot juridiska tjänstemän eller deltagare i rättsprocessen” och ” inte iaktta domstolens varning”, till listan över otillåtet uppträdande i rättssalen.

Över 500 jurister undertecknade ett öppet protestbrev i oktober förra året då ett första utkast lagts fram. De sade att ord som förtal och förolämpning var alltför vagt och skulle kunna användas för att anklaga advokaterna för något som de sagt för att försvara sina klienter eller för att visa på missförhållanden i rättsväsendet.

Översatt från engelska