Fängslad kinesisk advokats son gripen i Burma
Den frihetsberövade advokaten Wang Yus son har gripits i Burma. Han var på väg att fly till USA via Thailand. Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


Den fängslade kinesiska människorättsadvokaten Wang Yus son har förts bort av polis i Burma.

16-årige Bao Zhouxuan, son till den uppmärksammade människorättsadvokaten Wang Yu, bodde på ett hotell i Burma när han och två följeslagare fördes bort. De som hämtade honom visade burmesisk polislegitimation, enligt hotellägaren, rapporterade människorättssajten China Change.

Det hela kan endera vara en ren kidnappning från den kinesiska regimens sida eller ett misstag av de burmesiska myndigheterna, enligt advokaten Huang Hanzhong, som representerar Baos far. Gripandet kan ha att göra med Wang Yu, som suttit frihetsberövad sedan i juli, för sitt människorättsarbete.

Fengsuo Zhou, som var en av studentledarna under demokratirörelsen 1989, sade till New York Times att Bao skulle fly till USA via Thailand.

Rapportering av Larry Ong