Fängslad Falun Gong-utövare torterad till döds
Tigerbänk är en av de hundratals metoder som används för att tortera Falun Gong-utövare. (Foto från clearwisdom.net)


Falun Gong-utövaren Wang Yuhan från Changchun i Jilinprovinsen avled den 24 september under fängelseförvar. Polisen informerade inte familjen förrän den 10 oktober. Människorättsadvokaten Gao Zhisheng kallade 2005 Wang ”helgonet som undkom tigerbänken”.

Wang var en fridfull och godhjärtad dam i sextioårsåldern. På grund av sin utövning av Falun Gong har hon de senaste åtta åren åkt in och ut i fängelse över tio gånger. Polisen i Changchun torterade henne en gång på en tigerbänk i tre dagar i sträck. Hennes fotledsben syntes på grund av att handfängslen skar in i benen och polisen misshandlade henne upprepade gånger, vilket orsakade att hennes armar bröts.

Wang utsattes för förskräckliga former av tortyr: hon chockades med elbatonger tills ansiktet fick allvarliga brännskador, flera poliser drog upp henne och kastade henne upprepade gånger mot ett träd och en polisman brände hennes öga med en cigarett och högg henne i öronen med grillspett. Som om inte detta vara nog skar en läkare i fängelset hennes vener och dödade henne nästan med en injektion.

Man tvingade av henne alla kläderna tillsammans med andra fängslade kvinnliga Falun Gong-utövare, och de hängdes upp med trädbräden nakna i 26 dagar i sträck så att de manliga vakterna och fångarna kunde förödmjuka dem.

Wang fick diagnosen bröstcancer i fängelset och de trodde inte att hon skulle överleva. Hon frisläpptes senare den 9 maj 2007 men arresterades olagligt igen. Enligt källor initierades denna storskaliga arrestering av Allmänna säkerhetsavdelningen i Jilinprovinsen, Allmänna säkerhetsbyrån i Changchun och Erdaodistriktets polisstation. Nästan 70 Falun Gong-utövare arresterades olagligt inklusive Wang och de hölls inspärrade i Changchuns tredje interneringscenter.

Sedan dess hördes inga nyheter hörts om Wang förrän den 9 oktober. Polisen hörde av sig till Wangs familj och sade till dem: ”Wang har haft en inre blödning. Personalen på akutmottagningen misslyckades och hon dog där.” Wang avled i själva verket den 24 september vid Centralsjukhuset i Changchun, men polisen hävdade att de inte visste var Wangs kropp fanns och detaljer om hennes död.

2005 kallade människorättsadvokaten Gao Zhisheng Wang ”helgonet som undkom tigerbänken”, efter att ha hört Wangs erfarenhet i fängelset. Följande är ett citat från Wang hur hon återminns sin erfarenhet: ”Polisen torterade mig var femte minut. De handfängslade mig bakom min rygg och lyfte händerna upp och ned våldsamt. Jag hörde ljudet hur axlarna gick ur led. Den pinande smärtan gjorde mig nästan medvetslös och svett och tårar forsade ner i mitt ansikte. De drog mig omedelbart i huvudet mot skrevet. Min bröstkorg satt fast mot tigerbänken med järnrör och det kändes som om min nacke skulle gå av.”

”Eftersom min bröstkorg och mage var fastlåsta mot bänken med järnrör, kände det som om jag dog sekund för sekund från kvävning och pinande smärta. De band fast mina fotleder till järnringar med ett rep och drog i ringarna så hårt att det kändes som om de skulle dra fotlederna ur led. Samtidigt drog polisen huvudet mot skrevet. Jag kunde inte sluta skaka på grund av den extrema smärtan.”

Wang tillade: ”De torterade mig så där var femte minut. Mitt hår och mina kläder var genomdränkta i svett, tårar och blod från mitt sönderslitna kött. Flera gånger svimmade jag på grund av att jag inte kunde stå ut med den pinande smärtan. Polisen väckte mig hela tiden genom att kasta kallt eller kokande vatten över mig. Det kokande vattnet gjorde att jag fick blemmor på skinnet som redan var skadat innan. Jag önskade att de bara sköt ihjäl mig där, därför att jag verkligen inte ville uthärda sådan smärta.”

Översatt från version