Fängelseledning i Kina svälter 65 oskyldiga fångar
Falun Gong-utövaren Zhu Hongbin dog den 18 juni efter att ha torterats och svultits under det att han satt illegalt inspärrad i Daqing-fängelset.


65 Falun Gong-utövares liv svävar i fara. Fängelset i nordöstra Kina där de sitter inspärrade har börjat svälta dem, enligt Falun Dafa Information Center (FDIC) i New York.

I början av juli beordrade den nya biträdande fängelsechefen Li Weilong alla avdelningar i Daqing-fängelset i Heilongjiangprovinsen att Falun Gong-utövare inte skulle tillåtas gå till matsalen. Ingen skulle heller få komma med mat till dem heller, meddelade FDIC i ett uttalande.

Li gav ytterligare order den 12 juli om att man skulle tvångsmata vissa Falun Gong-utövare med en blandning av majsmjöl, vatten och stora mängder salt.

Enligt Erping Zhang, talesman för FDIC, gör man detta för att hålla de svältande fångarna vid liv så att de ska kunna ”transformeras”, det vill säga tvingas att frånsäga sig sin tro. Detta är en nyckelkomponent i den kinesiska regimens kampanj mot Falun Gong, sade han.

– De vill tortera dem men de vill inte att de ska dö. Ett av målen är att bryta ner utövarnas vilja och tvinga dem att ta avstånd från Falun Gong genom att tortera och hjärntvätta dem och även andra sätt, som svält. Om de kan ”omvända” en Falun Gong-utövare får de troligtvis nån form av belöning, sade Zhang.

Den här typen av tvångsmatning utförs regelmässigt av fängelsevakter som inte har någon medicinsk träning, och används som en form av tortyr snarare är för att ge näring, enligt FDIC:s uttalande. De är en av de främsta orsakerna till dödsfall bland de Falun Gong-utövare som dödats när de suttit inlåsta under olika former sedan den kinesiska kommunistpartiet startade sin förföljelse av den andliga metoden 1999.

Ett chockerande foto på 43-årige Zhu Hongbin, som dog av svält i mitten av juni sätter fokus på den svåra situation som de 65 utövare som hålls i Daqing-fägelset, säger Zhang.

Zhu, som var extremt avmagrad, dog i sitt hem den 18 juni, nästan sex månader efter att han släppts från Daqing där han hållits i sju år efter vad som kan liknas vid en parodi på en rättegång.

Vid ett tillfälle, efter att vakterna vägrat honom mat, sömn och att använda toaletten under fem dagar, ska fängelsemyndigheterna ha tvingat ner en sond genom Zhus näsa ner i magen. Vid ett annat tillfälle tvångsmatade en vakt honom med en skål mjölkpulver vilket hamnade i Zhus lungor och orsakade skador.

– Zhus tragiska och för tidiga död sätter fokus på den verkliga och allvarliga fara som varje Falun Gong-utövare som hålls i Daqing-fängelset och alla andra fängelser i Kina svävar i. Det systematiska användandet av svält och tortyr mot personer som sitter fängslade av religiösa skäl är ett brott. Världssamfundet måste omedelbart agera för att sätta stopp för det, sade Erping Zhang.

Zhus död förstärker Heilongjiangprovinsens ökända status som den mest dödliga provinsen för Falun Gong-utövare. Minst 413 fall finns dokumenterade där utövare dött av övergrepp i provinsen sedan regimen startade sin förföljelsekampanj.

– Sedan förföljelsen började 1999 har de lokala myndigheterna gjort alla möjliga grymma och märkliga saker. Om de inte lyckas omvända dig gör de vad som helst. Kina är inte som här i väst där det finns rättssäkerhet och något att hålla sig till. De gör vad de vill, sade Zhang.

Daqing-fängelset är ökänt för ”systematisk och brutal tortyr” enligt FDIC. 51-årige Li Min dog den 23 maj efter att ha torterats och nekats medicinsk vård när han uppvisade symtpom på stroke.

Det är inte känt om några andra fångar än Falun Gong-utövarna också utsatts för den nye biträdande fängelsechefens svältkampanj. Enligt FDIC finns det ögonvittnesrapporter om hur Li misshandlat Falun Gong-utövare i fängelset.

FDIC uppmanar folk att kontakta sina politiska företrädare, inte minst de i Daqings systerstäder, Calgary i Kanada och Chungju i Sydkorea, att skriva till fängelset och de lokala myndigheterna och ”kräva att de gripna utövarna omedelbart återfår rätten att äta och att de genast släpps fria”.

Centret uppmanar även internationell media och människorättsgrupper att undersöka och berätta om det som Falun Gong-utövare utsätts för i form av svält och tortyr i Daqingfängelset.

Dessutom ber FDIC människor världen över att ”adoptera” en av de gripna utövarna man listat på sin hemsida och ringa fängelset eller skriva till vakter som arbetar där och be att just den personen ska släppas. För mer information, besök .

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20590/