Fängelse i Kina vägrar delta i statens förföljelse
I fängelset Södra trädgården, vägrade ledningen att delta i den statliga förföljelsen och ta emot fångar som dömts för att de övar Falun Gong. (Foto: Minghui.org)


Sedan juli 1999, då förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong började i Kina, har utövare använt civil olydnad för att försöka ändra attityden hos dem som förföljer dem. Från staden Fushun i nordöstra Kina kommer ett exempel på hur utövarnas ansträngningar har haft effekt.

Fängelset Södra trädgården i Fushun liknade inte precis en trädgård. Jing Suo skickades dit i oktober 2004 för att ha tryckt Falun Gong-böcker.

Jing minns hur han såg utövare bli svårt misshandlade när de vägrade avsäga sig sin övertygelse. En utövare, Wang Wenju, dog efter att ha tvångsmatats den 23 april 2005. En av Wangs vänner publicerade nyheten på en utländsk webbsida.

Fängelset översvämmades därefter
med material som berättade om övergrepp mot Falun Gong-utövare, sade Jing.

”Många vakter som deltagit i misshandeln av Wang fick telefonsamtal och sms i flera månader”, sade Jing. ”Ledningen blev rätt orolig.”

Många av dem som arbetade i fängelset började reflektera över hur de behandlade Falun Gong-utövare, sade Jing.

Jing mindes att en gruppledare på fängelset berättade för honom att om en vanlig fånge skickades till fängelset måste fängelset vanligtvis betala mellan 500 till 2 000 yuan (ungefär lika mycket i kronor; ett kinesiskt hushålls genomsnittliga årsinkomst var 21 000 kronor år 2010) för det arbete fången skulle utföra i fängelset. Den exakta summan bestämdes efter straffets längd och fångens hälsotillstånd.

Men när det kom en Falun Gong-utövare betalade den lokala grenen av kommunistpartiet i stället en bonus på 5 000 yuan för att uppmuntra fängelset att anstränga sig extra hårt för att tvinga utövaren att ge upp sin övertygelse, enligt vad Jing fick höra.

Trots detta förändrades saker, på grund av all publicitet om övergreppen mot utövare i fängelset Södra trädgården.

”De sade till mig att även om de högre upp ger oss pengar kommer vi inte att ta emot fler Falun Gong-utövare’”, säger Jing. Under de följande sex månaderna blev Falun Gong-utövarna inte torterade och tvingades inte heller delta i hårt arbete.

Men sex månader senare byttes fängelseledningen ut och en ny avdelningschef tillsattes.

”De satte en slang i näsan på mig och drog den in och ut, och stoppade blodet från näsan med massor av toalettpapper. Slangen skadade min näsa, hals, matstrupe och magsäck”, sade Jing. ”De tvångsmatade mig med saltvatten medan de slog mig i ansiktet och sade till mig att inte blunda.”

Återigen kom telefonsamtal
och flygblad in till fängelset, till den lokala domstolen, och till stadens styre. På något sätt hamnade historier om lidandet innanför fängelset Södra trädgårdens murar på ett flygblad som delades ut i tysthet till många av staden Fushuns invånare.

En dag blev Jing kallad till gruppledarens kontor.

”Jag var full häromdagen. Var inte arg på mig,” sade avdelningschefen. ”Kan du få lugn på den allmänna opinionen? Fängelset och jag har det svårt.”

I mitten av 2006 ändrade sig fängelset igen. Det tvingade inte längre Falun Gong-utövare att avsäga sig sin övertygelse. De behövde inte heller bära fängelseuniform eller delta i hårt arbete.

”Den 11 juni 2008, när min strafftid var slut, var jag den ende Falun Gong-utövaren kvar i fängelset. Fängelset tog inte emot Falun Gong-utövare längre”, säger Jing.

Miljontals utövare av Falun Gong (även känt som Falun Dafa) har sänts till arbetsläger och fängelser sedan 1999, och de är fortfarande världens största kategori bland samvetsfångar, enligt Falun Dafa Information Center.

Falun Gong-utövare utsätts för grym behandling i fängelser och tvångsarbetsläger, bland annat hjärntvätt, berövande av sömn, och tortyr.

Fler än 3 500 dödsfall har bekräftats som en följd av tortyr och misshandel, men den verkliga siffran tros vara tiotusentals, enligt informationscentret. Dessutom tros tiotusentals utövare ha dödats genom ofrivillig skörd av deras organ, enligt utredare.

Översatt från engelska.