Fångar har för lite att göra enligt Brå
De intagna i anstalter i Sverige har ofta för lite att göra och meningsfulla aktiviteter är inte tillräckligt anpassad till deras behov, visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå). På bilden syns anstalten Hall utanför Södertälje 2009 (Foto: Wikimedia Commons)


De intagna på anstalter i Sverige har ofta för lite att göra och aktiviteterna är inte tillräckligt anpassad till deras behov, visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).

De flesta intagna är inte sysselsatta så att det fyller upp dagarna. De är berättigade till 30 timmars sysselsättning per vecka men har oftare kortare arbetsschema än så.

– Dessutom finns det inte tillräckligt med arbetsuppgifter för de schemalagda timmarna. De intagna kan till exempel få sitta och fika eller spela spel i lokalerna när uppgifterna är slut, säger Johanna Kindgren, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Svårt få uppdrag

På anstalter sysselsätts fångar med en rad aktiviteter som arbetsdrift, behandlingsprogram, utbildning, städning och olika fritidsaktiviteter. Arbetsdrift handlar om enklare industriproduktion, vilket är den vanligaste sysslan, som görs på uppdrag av företag. Men Kriminalvården har numera svårt att få in sådana uppdrag.

Främst efterfrågar intagna utbildningar eller att få delta i behandlingsprogram. Sådana sysselsättningar har ökat under de senaste åren, säger Brå, men efterfrågan är emellertid större än tillgången.

Ökad chans till arbete

Frigivna som deltog i studien säger att de har positiva erfarenheter av sådan sysselsättning. Hälften av de som gått ett behandlingsprogram säger att det har minskat deras risk för återfall och även hälften som studerat säger att det har ökat deras chans till arbete.

Kriminalvården medger att det är svårt att matcha lämpliga sysselsättningar för de intagnas förutsättningar och behov.

– Valet av sysselsättning styrs ofta av var det för ögonblicket finns lediga platser i de olika sysselsättningarna, säger Linnea Littmann, utredare på Brå, i pressmeddelandet.

Tidsfaktorn spelar också en stor roll i sammanhanget då effektiv planering krävs så att korttidsdömda ska kunna delta i vissa sysselsättningar.