Fångar får hundsällskap i cellen


I USA har man provat ett nytt projekt där fångar får ta hand om hemlösa hundar som väntar på adoption. Programmet har varit väldigt positivt för båda parter.

Internen och hunden är tillsammans dygnet runt och internen ansvarar för att utbilda och träna hunden så den blir mer attraktiv för potentiella köpare.

– Många av fångarna har tappat tron på sig själva och sitt eget värde för länge sedan. Men när hunden visar sin tillgivenhet och litar på dem börjar de förändras och få bättre självkänsla, säger Susan Jacobs-Meadows, verkställande direktör för projektet med cellkamrater (Cellmates), till CNN.

– Bandet som jag och Fred har – han kom till ett ställe där han skulle avlivas och jag har varit på den dåliga sidan. Kan Fred få möjlighet att komma till ett bra hem och kan förändras då vill jag också byta miljö. Jag kan också förändras till det bättre, sade en av fångarna.

Enligt Cellmates hemsida började projektet i juni 2013 och pågår för närvarande i Fulton County Jail i Atlanta, Georgia.

”Vårt uppdrag är att ge både fångarna och de räddade hundarna från FCAS hundhem ett bättre liv. Efter åtta intensiva veckor med utbildning och omhändertagande av hundarna hoppas vi att både hundarna och de intagna har genomgått en positiv förändring”, skriver Cellmates på hemsidan.

”Under åtta veckor får varje intagen träna och knyta band till sin tilldelade hund. Målet är att hundarna i slutet av kursen ska bli godkända i ett test (Canine Good Citizen test) och kunna placeras i ett bra och varaktigt hem. Vi vill också ge de intagna goda yrkeskunskaper och ge både hundarna och de intagna nya möjligheter i livet”.