Fang Xuanling – förebild för en respekterad kansler i Tangdynastin
Fang Xuanling var en mycket respekterad kansler under Tangdynastins era, han sågs som en förebild. (Illustratör: Kiyoka Chu, Epoch Times)


En av Tangdynastins mest berömda kansler var Fang Xuanling (579-648) som kom att spela en viktig roll i bildandet av Tangdynastin.

Sedan ungdomen var Fang Xuanling intelligent och välutbildad, dessutom var han bra på att skriva artiklar. Han brukade följa med fadern till Suidynastins huvudstad på den tiden när det var fridfullt i Sui. Alla trodde det skulle fortsätta att vara så under en lång tid.

Men när Fang Xuanling var ensam med sin far berättade han:
– Kejsaren av Sui har inte haft några framgångar och har inga dygder. Han gör inget annat än lurar sitt folk och har ingen tanke på att ge dem några långsiktiga fördelar. Dessutom tillåter han sina söner att inte göra någon åtskillnad mellan sig själva, som arvtagare, och konkubinernas barn, och låter dem konkurrera och konspirera mot varandra. Dessutom tävlar de mot varandra i slöseri och lyx och så småningom kommer de att döda varandra och Suistaten kommer inte att överleva.

Hans far blev överraskad av hans åsikt och sedan den dagen behandlade han sonen med särskild ynnest.

En dag blev hans far sjuk och låg till sängs i mer än hundra dagar och under hela den tiden såg Fang Xuanling efter honom dygnet runt. När Fang Xuanlings far dog fastade han i fem dagar för att sörja honom.

När Li Yuan gjorde uppror mot Sui var Fang Xuanling en av länets domare för Suidynastin, men han gick för att erbjuda sina tjänster till Li Yuans armé. En av Li Yuans söner, Li Shimin, kom honom till mötes i lägret och det sades att de båda vid första ögonkastet kände det som om de var gamla vänner.

Fang Xuanling utsågs av Li Shimin till officer och han tjänade honom troget. Vid varje plats som Li Shimin erövrade var de andra i armén upptagna med att samla in rikedomar, men Fang Xuanling tillbringade sin tid med att besöka berömda lokala begåvningar för att övertala dem att i stället arbeta för Li Shimin. Om han hörde talas om modiga generaler och smarta strateger i fiendens armé gjorde han sig privat vän med dem och övertygade dem att tjäna Li Shimin.

Efter att Li Shimin blivit kejsar Taizong, blev Fang Xuanling ansvarig för alla administrativa frågor. Han arbetade flitigt och tillät inte någon försumlighet. Han gladdes över andras meriter och var rättvis och tolerant mot alla. Han såg över lagarna och instiftade även lagar och vem som helst med talanger hade möjlighet att bli anställd av Fang Xuanling. Han blev således känd som en utmärkt kansler.

När Fang Xuanling blev gammal blev han allvarligt sjuk. Kejsar Taizong bjöd in honom till det kejserliga palatset, och gav honom ynnesten att komma dit i bärstol och inte kliva ur den förrän han träffade kejsar Taizong. Det blev ett känslomässigt möte och båda grät.

Kejsar Taizong beordrade den kejserliga läkaren att se efter honom och han skickade dagligen  kejserliga måltider till Fang Xuanling. Kejsare Taizongs sinnesstämning förändrades utifrån de nyheter han fick om Fang Xuanlings sjukdom.

Fang Xuanling sade till sina söner:
– Jag är allvarligt sjuk och oanvändbar, men den nåd jag har fått från Taizong är större. Jag ska inte gör den kloke kejsaren besviken. Numera är landet fredligt och alla affärer hanteras ordentligt, förutom kriget mot Goguryeo, vilket kan riskera freden i staten. Av ilska utropades kriget av kejsaren och jag vågade inte stoppa det. Men om jag inte tar upp risken nu skulle jag dö med beklagan.

Han lämnade därefter över en namninsamling som uppmanade kejsar Taizong till vapenvila med Goguryeo för människornas välfärds skull. När kejsar Taizong såg framställningen undertecknade han den.

– Han oroar sig fortfarande så mycket för mitt imperium trots sin sjukdom, sade kejsaren.

Fang Xuanlings tillstånd förvärrades och Taizong skickade ofta hem folk till honom för ett besök. Senare besökte han personligen Fang Xuanling för att med stor sorg ta farväl av honom och detsamma gjorde prinsen. Strax därpå dog Fang Xuanling vid en ålder av 70 år. Kejsar Taizong gav order om att ingen skulle komma till hovet på tre dagar, som vördnadsbetygelse för Fang Xuanling.

Fang Xuanling hade tjänat kejsar Taizong i 32 år, och helhjärtat ägnat sig åt imperiet. Han valde ut människor med dygd och talang, och instiftade lagar och principer för Tangdynastin. Han missbrukade inte den stora makten som hans post gav honom, utan upprätthöll ett anspråkslöst och klokt beteende under hela sitt liv. Senare generationer respekterade denne utmärkte kansler och såg honom som en förebild.