Fang Xiaoru - en ansedd, oböjlig konfuciansk lärd ämbetsman
Av Konfucius-skolan efterföljare sågs Fang Xiaoru som den mest ansedda och som en som inte vek sig för någonting. (Illustratör: Yeuan Fang / Epoch Times)


Fang Xiaoru (1357?-1402) var en ansedd lärd, en konfuciansk tänkare, en inflytelserik statsman och martyr under sina principer i tidig Mingdynasti.

En flitig och beslutsam lärd

Fang Xiaoru törstade efter att läsa och lära som barn. I sin ungdom började han följa den ortodoxa neokonfucianismens undervisning. Läraren som var framstående inom Jinhua-skolans neokonfucianism såg hans talang, men Fang blev inte självbelåten för det.

Fang upplevde en del svåra tider under sin ungdom och ibland hade han inte ens råd med regelbundna måltider. En gång kände han sig sjuk och hade ingenting att äta under några dagar. Utan självömkan sade han: ”En som följer Konfucius lever aldrig någonsin på mer än nio mål mat under trettio dagar. Det här är inget att göra en stor affär av”.

Hag såg som sin plikt “att förstå vägen, uppnå fred åt kejsare” och han trodde fast på samstämmigheten mellan etniska beteenden och en bra regering. Fang blev snart den mest ansedda lärde och frontfiguren i neokonfucianismens Jinhua-skola.

En ansedd lojal lärd ämbetsman

Det sägs i en berättelse att Fang en gång tillkallades av kejsare Hongwu till en bankett. Fang ville inte sitta på en stol om inte stolens ben var absolut raka. Kejsaren blev imponerad av hans etikett och kunskap.

Han blev väl mottagen av några kungliga prinsar och han levde verkligen upp till deras standard. Det sägs att medan han undervisade en av prinsarnas söner begränsade han strikt sin undervisning och konversation till litteratur, historia och filosofi. Han nämnde aldrig något privat under hela undervisningstiden.

År 1392 drabbades Ming-hovet av en tronföljdskris när kronprinsen dog av en sjukdom. Zhu Di, prinsen av Yan, hade visat sig ha en enastående militär kapacitet när han ledde en stor armé att vakta gränsen i norr mot mongolerna. Nu fick han till sin bestörtning veta att den gamle kejsaren Hongwu hade valt sin sonson, den femtonårige Zhu Yunwen till officiell tronföljare. Sonsonen blev kejsare Jianwen år 1398.

Det var i detta politiska klimat som Fang tillkallades att tjäna den nyligen tillträdda kejsaren som rådgivare i Hanlin-akademin. Han blev också ansvarig för den nationella förvaltningens examination och blev den högsta lärde auktoriteten i kejsardömet. Många av hans elever tog plats i regeringen. Fang blev den högst rankade rådgivaren till den unge kejsaren Jianwen.

Kejsare Jianwen var fullt medveten om missnöjet bland sina farbröder som tyckte att de var mer kvalificerade för tronen. Enligt råd från sin konfucianska lärde började Jianwen vidta åtgärder för att begränsa farbrödernas makt genom att ta ifrån dem den militära makten.

Trots att han lyckades degradera, och till och med arrestera en del av farbröderna, fick hans brist på politisk kompetens hans mest kraftfulla och kapabla farbror, prinsen av Yan, att inleda en militär kampanj mot hovet. Inbördeskriget bröt ut 1399. Fang förhöll sig trofast till hovet under de tre åren av inbördeskrig. Under den tiden skrev han många kraftfulla påbud.

År 1402 intog prinsen av Yans armé huvudstaden och det kejserliga palatset sattes i brand. Med försvinnandet av kejsare Jianwen bytte många ämbetsmän fot i sin trohet, men Fang förblev lojal och sattes i fängelse.

En oböjlig statsman och martyr under sina principer

Eftersom Fang var den mest aktade bland de konfucianska lärda och ämbetsmännen, försökte prinsen av Yan ivrigt att få Fangs lojalitet för att motivera sin regering. Han tillkallade Fang för att skriva kungörelsen om honom som den nya kejsaren. Fang dök utmanande upp sorgklädd i hovet. När Fang pressades skrev han på pappersrullen som placerades framför honom: ”Prinsen av Yan, en troninkräktare!”

Rasande hotade prinsen av Yan Fang med att utrota hans familj och medarbetare. ”Varsågod”, svarade Fang föraktfullt och förblev oberörd.

Det beräknades att över 870 personer avrättades. Många avrättades inför Fangs ögon. Fang själv avrättades genom att sakta skivas upp eller ”döden genom delning”. Han var då fyrtiofem år gammal enligt Mingdynastins historieanteckningar.

Avrättningen av Fang och hans anhängare markerade slutet för en av de mest inflytelserika konfucianska tänkarna. Många av hans publikationer och skrifter förstördes och var strikt förbjudna under många år.

Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.