Familjebostäder satsar på matavfallssortering
En vanlig syn i svenska hem. (Foto: Familjebostäder)


År 2020 är det meningen att sjuttio procent av allt vårt matavfall skall samlas in. Det är något som bland annat Familjebostäder har tagit fasta på och de har just nu avslutat en cirka sexton veckor lång kampanj för att få fler hyresgäster att börja sortera sitt avfall.

Den 17 november 2014 drog Familjebostäder igång Matavfallskampen i Stureby och Svedmyra, och det var ungefär tio procent av hushållen som ville medverka i den här kampanjen. Nu när kampanjen är över kan man konstatera att totalt fem och ett halvt ton matavfall har sorterats ut, vilket är en ökning på drygt 120 procent i genomsnitt.

– Vi är jättenöjda med att utsorteringen ökade så mycket. Den lokala hyresgästföreningen i ett av områdena har efterfrågat en insats av detta slaget och ställer sig positiva till kampanjen, säger Paola Wennerlund, kommunikatör på AB Familjebostäder.

Matavfallet bidrar till biogasproduktionen

Att anordna en matavfallskampanj är ett sätt för Familjebostäder att försöka få fler hyresgäster att börja sortera sitt avfall och bidra till att biogasproduktionen ökar. Att matavfall kan bli till nytta för miljön, som en resurs för transporter och i jordbruket ser man som något väldigt positivt, samtidigt som hyresgästerna aktivt bidrar till att minska vår klimatpåverkan.

– År 2020 ska sjuttio procent av allt matavfall samlas in. Det är ett ambitiöst mål och vi behöver fortsätta jobba aktivt och långsiktigt för att få fler av våra hyresgäster att börja matavfallssortera. I nuläget har ungefär hälften av våra områden tillgång till matavfallinsamling och vår ambition är att fortsätta utöka tillgången och försöka maximera användningen av behållarna, säger Paola.

Enligt Wennerlund är syftet med Matavfallskampen att fler ska få chans att upptäcka att det inte är särskilt krångligt att bidra till en bättre miljö genom att sortera matavfallet och i sin tur låta det bli till biogas och biogödsel.

Tonvis med matavfall samlades in

I Stureby lyckades man sortera ungefär tre ton och i Svedmyra två och ett halvt ton. För allt det matavfall man samlade in i Stureby skulle det motsvara mängden biogas, som skulle räcka fram och tillbaka till staden Lecce i södra Italien och för Svedmyras del skulle man komma fram och tillbaka till staden Giulianova på östkusten.

Nu närmast planerar man en utvärdering, där hyresgästerna kommer få fylla i en enkät.

– Självklart hoppas vi att alla som har sorterat under mätperioden fortsätter. I enkätundersökningen efter pilotomgången i Björksundsslingan i Bandhagen i början av 2014 uppgav nittiotre procent av hyresgästerna som deltagit att de skulle fortsätta. Matavfallsvikterna efter kampens slut visade också att man under en lika lång period efteråt sorterat ut nästan lika mycket matavfall som under själva Matavfallskampen, säger Wennerlund.

Optimism inför framtiden

Cirka 850 lägenheter deltog i kampanjen och matavfallsbehållarna har vägts vid varje tömning. För att tömningen skulle godkännas och för att matavfallet skall kunna bli biogas krävdes att matavfallet var av god kvalitet. Det innebar att matavfallet skulle vara fritt från sopor och plastpåsar.

Efter att man på Familjebostäder har gått igenom utvärderingen, planerar man att fortsätta med Matavfallskampen i flera områden framöver.

– Vi är optimistiska inför framtiden. Generellt sett brukar plockanalyser som till exempel Stockholms stad gör, visa att invånarna är duktiga på att sortera ut farligt avfall och annat som inte skall hamna i den vanliga soppåsen. Vi tror att många redan idag är medvetna och intresserade av miljöfrågor och vi kommer fortsätta satsa på att peppa och inspirera fler av våra hyresgäster att börja sortera sitt matavfall, säger Wennerlund.