Falun Gong-utövare i Singapore protesterar mot dom
En av de svarande, Dr Wang Yuyi, talade med journalister utanför domstolen (Foto: Min Guo/The Epoch Times)


Sex Falun Gong-utövare protesterade mot ett fällande dom som avkunnades i en länsrätt i Singapore den 13 februari. Domaren Terence Chua Seng Leng fastslog att de har gjort sig skyldiga till ”folksamling utan tillstånd” och dömde dem till 1 000 Singaporedollar i böter eller en veckas fängelse.

Alla sex svaranden vägrade att erkänna sig skyldiga eller betala böterna. Men de släpptes på grund av att en av de åtalades familjmedlemmar betalat böterna i hemlighet.

Bakgrunden till rättegången var händelser som utspelade sig för över ett år sedan. Den 23 oktober 2005 delade de ut flygblad om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina längs Orchard Road i Singapore. Fallet togs upp i rätten åtta månader efteråt, i juli 2006.

Den senaste rättegången gällde en av de fyra åtalspunkterna mot Falun Gong-utövare som togs upp i de förra, och den hölls en månad efter det att chefen på den kinesiska ”610-byrån”, Li Lanqing besökte Singapore.

När rättegången började den 22 januari 2007 bestämde domaren att utestänga alla åskådare, vilket ledde till att Falun Gong-utövare protesterade mot beslutet.

Protesten den gången ledde till i att domaren först dömde de svaranden till två dagars fängelse för domstolstrots, men efter en natt fick de åka hem. En polisofficer påstod att det redan gått två dagar. När rätten träffades igen den 24 januari fick sexton åskådare närvara.

Den påföljande rättegången genomfördes i tretton förhandlingsomgångar. De anklagade, som fick försvara sig själva utan advokat, ifrågasatte två polisers vittnesmål. Deras enda bevismaterial var ett videoband som hade redigerats, vilket de åtalade inte ansåg var tillförlitligt som bevis.

Inspelningen hade ingen tidsangivelse som bekräftade när händelsen ägde rum och visade inte att de sex åtalade varit på platsen samtidigt. Något vittne till att de hade utgjort någon ”samling” fanns heller inte, väsentligt då de anklagades för ”folksamling utan tillstånd”.

De åtalade kallade på Singapores före detta premiärminister Lee Kuan Yew och Huang Gencheng med flera som vittnen, men samtliga begäranden avvisades av domstolen.

De tre svarande hävdade att under tiden de var vid Orchard Road den 23 oktober 2005, gjorde polisen på platsen ingenting för att stoppa deras aktivitet som varade mellan klockan 11 och 16. Polisen sade till dem: ”Det är bra.” De bad domaren förklara varför deras aktivitet först godkändes av polisen och att de tio månader senare åtalades för den.

En av svarande sade att förklaringen måste vara polisen höll på att hjälpa Singapores regering att tillmötesgå det kinesiska kommunistpartiet som förföljer Falun Gong.

Trots de stora bristerna i bevismaterialet, sade domaren Terence Chua Seng Leng att bristerna inte påverkade hans beslut därför att han refererade till ett prejudicerande domslut från 2004 som gällde ”folksamling utan tillstånd” och det faktum att de sex svaranden fanns på plats räcker för att ålägga dem skulden.

– Om du godtyckligt vill stämpla någon som brottsling har du ingen svårighet att finna en orsak, sade en av svaranden.

– Jag vet du vill förklara oss brottsliga, mördaren [Kinas förre statsöverhuvud Jiang Zemin och 610-agenterna] bakom scenen är inte i rätten ännu, och ni andra [pekade på domaren, polisen och chefsåklagaren] är bara skådespelare, sade Dr Wang Yuyi, en annan svarande.

– Jag ska fortsätta att fullfölja talan för förföljda Falun Gong-utövare i Kina, den här rättegången är också en klagan för dem. Jag ska fortsätta att tala för mina med-utövare tills den dag förföljelsen slutar, tillade Dr. Wang.

610-byrån

Kinas ”610-byrå” är speciellt skapad för att administrera förföljelse av Falun Gong-utövare, enligt en FN-rapport, E/CN.4/2005/61/Add.1, 15 March 2005. Den har jämförts med Nazityklands Gestapo.