Falun Gong-utövare i Singapore bojkottade märklig rättegång
Singapore: Människor som sympatiserar med de åtalade fick inte tillträde till rättssalen nummer 35. (Foto: Ming Guo/The Epoch Times)


Vid en rättegång i en liten rättssal i Singapore den 22 januari protesterade sex Falun Gong-utövare mot det märkliga sätt som deras fall hanterats av rättsväsendet. Aktionen ledde till att domaren skickade dem i två dagars fängelse, utan möjlighet till borgen. De släpptes emellertid överraskande efter endast en natt.

De sex personerna arresterades den 23 november förra året när de delade ut flygblad om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina längs Orchard Road i Singapore. Polisen anklagade dem för att ha utgjort ”folksamling utan tillstånd”.

Dr. Wang, en av de åtalade, sade att de var tvungna att själva föra sin talan eftersom de inte kunde hitta någon försvarsadvokat i Singapore.

Den absurda arresteringen väckte internationell uppmärksamhet och intresse för rättegången. Trots det stora intresset för fallet hade domstolen valt en liten rättssal med plats för endast åtta stolar.

Den 5 januari skrev de åtalade en begäran till domstolen om att få en större rättssal, så att deras bekanta kunde bevittna rättegången, men deras önskemål avslogs.

Familj och media fick ej delta

På rättegångsdagen den 22 januari nekades journalister, familjmedlemmar och de som stödde de åtalade, tillträde till rättssalen. Att inte tillåta familjmedlemmar och media att närvara i en öppen rättegång är mycket ovanligt, enligt erfarna observatörer av Singapores rättväsende.

De sex åtalade gick in i rättssalen klocka 9.30. Efter fyrtio minuter beordrade polisen folksamlingen utanför rättssalen att lämna platsen och samtidigt meddelades att domaren hade beslutat att anhålla alla åtalade.

Polisen eskorterade de sex anhållna Falun Gong-utövarna ut ur rättssalen, försedda med handbojor.

– De vill inte samarbeta, hävdade en polisman.

Besökare utanför rättssalen var förvånade och en del grät. Några ropade: ”Falun Dafa är bra!” [Falun Dafa är det ursprungliga namnet för Falun Gong.]

För liten rättssal

I en telefonintervju berättade Dr. Wang om det som hänt i rättssalen på morgonen den 22 januari.

Han sade att Falun Gong-utövarna framförde begäran om en större rättssal igen, vilket avvisades på nytt av domaren. Som ett alternativ vädjade Dr. Wang till domaren att skicka efter sex extra stolar, eftersom ett sådant arrangemang tidigare varit möjligt i den rättssalen, enligt Dr. Wang. Även detta avvisades av domaren. Falun Gong-utövarna var inte villiga att fortsätta med rättegången utan egna vittnen och egen advokat.

I det läget beordrade domaren den tjänstgörande åklagaren att påbörja rättegången och kalla sitt första vittne.

Som en protest mot domarens agerande vände de åtalade honom ryggen och bojkottade hela rättegången. Några personer började läsa högt ur Zhuan Falun [boken om Falun Gongs lära] som de hade med sig, enligt Dr. Wang.

Domaren lämnade därefter rättssalen och polismännen satte handbojor på de åtalade.

Många märkliga turer

På eftermiddagen klockan 14.30 fortsatte rättegången men ingen av de åtalade sågs gå in i rättssalen. Det visade sig senare att polisen i hemlighet eskorterat de åtalade till rättssalen via en annan väg.

Domaren frågade de åtalade om de ville be om ursäkt för sin protestaktion. Falun Gong-utövarna sade att de inte gjort något fel och att det var domaren som handlat fel.

Domaren dömde de sex personerna till två dagars fängelse. Men efter en natt fick de åka hem. En polisofficer påstod att det redan gått två dagar.

Turerna kring fallet har varit många och märkliga. Falun Gong-utövare blev arresterade för att de delade ut flygblad om den kinesiska regimens brott mot mänskliga rättigheter, vilket klassades som ”folksamling utan tillstånd”. I den efterföljande rättegången stoppades närvaro av deras familjemedlemmar och media och de åtalade var tvungna att själva föra sin talan i rättegången.

Onsdagen den 24 januari fortsatte rättegången.