Falun Gong-utövare greps när de anmälde förre regimledaren för förföljelse
Falun Gong-utövare demonstrerar på Manhattan, 15 maj 2015, med krav på att förre regimledaren Jiang Zemin ska ställas inför rätta. I det nuvarande politiska klimatet är det svårt för kinesiska myndigheter att veta hur de ska hantera de anmälningar om förföljelse som Falun Gong-utövare börjat lämna in mot Jiang Zemin. (Edward Dye/Epoch Times)


Falun Gong-utövare i Kina har börjat lämna in polisanmälningar mot förre regimledaren Jiang Zemin. Det är dock väldigt olika hur detta hanteras av myndigheterna. Somliga tillåts utöva sin rätt enligt lagen, medan andra grips och trakasseras, vilket nyligen skedde i storstaden Suzhou.

Falun Gong är en fredlig, traditionell kinesisk andlig metod, som började förföljas av Kinesiska kommunistpartiet på order av dåvarande regimledaren Jiang Zemin 1999. Tiotusentals personer tros ha dött i förföljelsen sedan dess, enligt människorättsorganisationer. Mångdubbelt fler har fängslats, trakasserats och diskriminerats på olika sätt.

Sedan en reform av Kinas juridiska system trädde i kraft den 1 maj i år, har det blivit enklare för vanliga kineser att anmäla brott till myndigheterna. 160 000 Falun Gong-utövare har tagit tillfället i akt att anmäla Jiang för olika brott som har begåtts mot dem i förföljelsen.

Den nuvarande regimen har inte stoppat förföljelsen, men de driver den inte heller som uttalad politik, utan mycket mer i det tysta. Det har lett till att vissa som lämnat in anmälningar har kunnat göra det helt utan problem, medan andra utsatts för ytterligare förföljelse.

De sex utövarna i Suzhou lämnade in sina anmälningar till en postanställd den 4 juli och tänkte att de skulle levereras till Peking inom några dagar, rapporterade minghui.org, en officiell Falun Gong-sajt som dokumenterar förföljelsen.

När de återvände den 9 juli för att se vad som hänt med deras anmälningar fick de veta av chefen på platsen att anmälningar mot Jiang Zemin inte skulle behandlas, och att ärendet hade överlämnats till polisen. Över ett dussin poliser kom till platsen och förde bort utövarna till polisstationen där de förhördes i flera timmar. Deras hem genomsöktes, och ägodelar beslagtogs utan några legala procedurer. En av dem hölls inlåst i en bur i polisstationens källare.

Att somliga Falun Gong-utövare behandlas så här, medan andra på andra platser har kunnat lämna in anmälningarna och bara gå därifrån, visar på den förvirring som råder hos kinesiska myndigheter kring hur Falun Gong-utövare ska hanteras. Officiellt är Falun Gong inte förbjudet, och förföljelsen har främst haft formen av en politisk kampanj, ledd av den utomrättsliga så kallade 610-byrån.

Nu när de politiska vindarna är annorlunda, och Jiang Zemin själv dessutom är i svårt politiskt blåsväder, är det inte lätt för polis, säkerhetstjänst och företrädare för andra samhällsinstitutioner att veta hur de förväntas agera.

Rapportering av Leo Timm