Falun Gong: motståndskraft under förtryck


På New Yorks Union Square samlades på söndagen Falun Gong-utövare till gruppövning och presentation. Liknande aktiviteter har ägt rum runt om i världen, såsom i Hongkong, Taiwan och Sverige i samband med firandet av den internationella Falun Dafa-dagen.

I Kina skulle sådana här sammankomster vara olagliga.

Falun Dafa, också känt som Falun Gong, lärdes ut för första gången till den kinesiska allmänheten den 13 maj 1992. Dess centrala principer är sanning, medkänsla och tolerans, och metoden inbegriper meditation och mjuka övningar som syftar till att förbättra  hälsan.

Falun Gong spreds snabbt i Kina på 90-talet och belönades med priser från hela landet för dess nytta för allmänheten. Fram till och med år 1998 uppskattade regeringen antalet utövare till cirka 70 miljoner. Men i juli 1999 förbjöd kommunistregimen Falun Gong och inledde en brutal kampanj för att utrota metoden.

Levi Browde är vd för Falun Dafa Information Center. Han säger att trots de senaste elva årens ständiga förföljelse har Falun Gong-utövare i Kina fortsatt att kontakta människor i deras omgivning.

– Vi har många platser runt om i landet, framför allt utanför storstadscentra där Falun Gong-utövare i många år, sedan början av 1999, verkligen har engagerat sig för att informera sina lokala ledare för kommunistpartiet och det lokala styret om vad Falun Gong är, så att människorna blir klara över att detta är en mycket holistisk metod, den är välgörande, bra för hälsan, den är traditionell kinesisk kultur, så att de inte längre tillämpar politiken uppifrån, och det finns en del områden som är ganska fria, sade Levi Browde.

I Kina, i ett land där grundläggande medborgerliga friheter ofta tas bort av regimen, har Falun Gong-utövare envisats med att exponera förföljelsen mot dem. Och detta har vunnit respekt från många kineser som inte utövar Falun Gong.

– Jag tror att framväxten av Falun Gong på vissa nivåer har inneburit ett moraliskt uppvaknande i det kinesiska samhället och hos den kinesiska allmänheten. Det är en mycket viktig företeelse och borde röna stor erkänsla, sade Zhen Ning, demokratiaktivist i Guizhou.

Falun Gong-utövare framhärdar i sin tro på sanning och är inte rädda för att deras liv är i fara. Deras anda av att vilja sprida sanning, medkänsla och uthållighet och att trotsa tyranniet är verkligen beundransvärd. Kineserna bör lära av Falun Gong, sade Mei, förespråkare för mänskliga rättigheter från Sichuan.

Varje år på Falun Dafa-dagen skickas hundratals hälsningar från hela Kina till Li Hongzhi, Falun Gongs grundare. Dessa hälsningar, som de här från Hebeiprovinsen, Shanxi, Inre Mongoliet, Heilongjiang- och Sichuanprovinsen, innehåller alla gratulationer på födelsedagen till Li Hongzhi, som också fyller år den 13 maj.

De visar att trots kommunistpartiets förtryck sedan 11 år så fortsätter människor att utöva Falun Gong över hela Kina.

Översatt från engelska:” target=”_blank”>