Falun Gong: Martin Aagård spelar Kinas regim i händerna


Martin Aagårds artikel om Falun Gong i Aftonbladet den 16 april 2010 var full av osanningar och representerar en form av journalistisk som försämrar läsarnas tillit till massmedia. Från artikelns början till dess slut försöker Aagård svartmåla och håna Falun Gong-utövare och personer som stödjer deras rätt att få utöva sin tro i fred.

Aagård gav dessutom läsarna vilseledande information om Shen Yun, en internationell kinesisk dansföreställning som Falun Gong-föreningar i de skandinaviska länderna har varit med och arrangerat. Alla har naturligtvis rätt att i yttrandefrihetens namn uttrycka sin mening. Men när Aagård sett föreställningen i rollen som journalist och undvikit att nämna att publiken gav Shen Yun stående ovationer medan ridån gick upp och ned fyra gånger, då måste man fråga sig om han gett en balanserad bild av föreställningen.

Toppbetyg

Shen Yun Performing Arts är en non-profit organisation registrerad i USA. Den arbetar för att återuppväcka Kinas genuina 5 000-åriga kultur som blomstrade innan det kinesiska kommunistpartiet inledde sitt förtryck, vilket nu varat i flera decennier. Shen Yun är en av världens största turnerande live-produktioner med klassisk kinesisk dans och har spelats på några av världens mest berömda arenor, såsom Radio City Music Hall i New York, Royal Festival Hall i London och Kennedy Center i Washington DC och har setts av miljoner åskådare. Föreställningen får toppbetyg av såväl Broadwaykritiker som en rad andra branschkunniga personer runtom i världen. Shen Yun är en internationell succé.

Martin Aagård skriver: ”Hur det hela finansieras är ett mysterium”. Svaret är biljettintäkter, sponsorer, donationer och ideellt arbete. Det är så enkelt.

Mest populära qigongmetoden

Den bild av Falun Gong som Aagård målar upp stämmer inte överrens med verkligheten. Med rena lögner och förvrängning av fakta misstänkliggör han Falun Gong-utövare. Benämningar såsom ”sekt” och ”religiösa fanatiker” är totalt felaktiga.

Innan förföljelsen startade 1999 samlade qigongmetoden Falun Gong 70-100 miljoner utövare i Kina. Metoden utövas idag i över 60 länder. Utövningen av qigong är en traditionell kinesisk företeelse. Falun Gong utmärker sig genom sina karateristiska stillsamma övningar, samt sin lära om moral och självförbättring. Dess principer sanning, godhet och tålamod är vägledande för utövarna och finns även inom buddhismen och taoismen.

Falun Gong är dessutom kostnadsfri och öppen för alla. Falun Gong-föreningar varken rekryterar medlemmar eller upprättar något medlemsregister, eftersom det inte finns något medlemskap. Föreningar är registrerade för att kunna anordna aktiviteter i samhället, med dess förutsättningar och lagar, på ett korrekt sätt.

Sedan 20 juli 1999 förföljer regimen utövarna i Kina av samma skäl som den förföljer tibetaner, uigurer, kristna, med flera – skälet är regimens maktfullkomlighet. Förföljelsen av Falun Gong är väldokumenterad av bland andra FN och EU. I den omfattande, oberoende, och av FN uppmärksammade rapporten Bloody Harvest, beskrivs hur kommunistdiktaturen systematiskt och i stor skala genomför organstölder på Falun Gong-utövare (www.organharvestinvestigation.net).

Fakta om dödade Falun Gong-utövare

Utan att ta reda på fakta får Aagård uppgifterna om Falun Gong-utövare som har dödats i förföljelsen att framstå som påhittade. Som exempel nämner han de två utövarna Cao Guifang och Zhang Fengzhen som dog till följd av tortyr. Aagård påstår att dessa namn redan har figurerat i en lista från 2004. Naturligtvis finns bland de tusentals utövare som dödats i Kina många exempel där två eller flera personer bär samma namn.

En av dem som Aagård nämner var Zhang Fengzhen som blev förlamad efter misshandel på Liaonings kvinnofängelse, och som avled i staden Shenyang i Liaoningprovinsen den 9 mars 2010. Zhang arresterades 2001 för att hon delade ut Falun Gong-relaterad information. Hepings distriktsdomstol dömde henne till tre och ett halvt års fängelse. I mars 2003 fördes hon till Liaoningprovinsens kvinnofängelse. Fängelsevakterna beordrade de andra fångarna att misshandla henne. Som en följd brast hennes lever och hon var sedan mycket svag när hon släpptes 2005. Kort efter frisläppandet blev hon helt förlamad och miste talförmågan. Efter ytterligare fem års lidande avled hon.

Många enskilda fall där Falun Gong-utövare i Kina har torterats till döds har dokumenterats av FN. Om uppgifterna från Falun Gong vore påhittade så hade den kinesiska regimen dragit dem som är ansvariga för publiceringen av dessa inför internationella domstolar. Men de vågar inte, eftersom uppgifterna är sanna. Runt om i världen förbereds rättsprocesser för att ställa Kinas förre president Jiang Zemin och hans medhjälpare Luo Gan med flera, till svars. I december 2009 utfärdade den argentinske domaren Octavio Araoz de Lamadrid en arresteringsorder för Jiang Zemin och Luo Gan för deras brott mot Falun Gong-utövare i Kina.

Det verkar som om Aargård medvetet vill skapa en negativ bild av Falun Gong-utövare och bilda opinion mot stödet för Falun Gong-utövares fri- och rättigheter. Det är en taktik som har använts av många totalitära regimer i deras förföljelse av religiösa och etniska grupper och oliktänkande etcetera. Förföljelse av oskyldiga förutsätter svartmålning, så medvetet eller ej spelar Aagård Kinas kommunistregim i händerna i förföljelsen av oskyldiga.

Falun Gong-utövare samarbetar med andra grupper

Martin Aagaård påstår felaktigt att Falun Gong-utövare inte intresserar sig för andra förföljda grupper. Även om han hade haft rätt, och Falun Gong verkligen inte engagerar sig för andra, så har vi otaliga exempel på det fenomenet i samhället; det är varje förtryckt grupps primära intresse att verka för sin egen frihet. I Falun Gongs fall har emellertid utövare kontinuerligt samarbetat med flera andra förföljda kinesiska grupper i seminarier, tidningsartiklar, brev till politiker och andra aktiviteter för att uppmärksamma den kinesiska regimens brott mot mänskliga rättigheter. Falun Gong-utövare har också delat med sig av sina kunskaper om hur man kringgår den kinesiska regimens internetbrandvägg, vilket kommit bland andra många iranier till godo.

Aftonbladets publicistiska ansvar

Aftonbladet har genom att publicera Martin Aagårds artikel utan att kontrollera sanningshalten tagit på sig ett stort etiskt och moraliskt ansvar.

Det vore verkligen glädjande om Aftonbladet nu istället ville ta reda på och publicera sanningen om denna allvarliga förföljelse som pågår idag. Därmed skulle Aftonbladet bidra till att få ett slut på det obeskrivliga lidande som Falun Gong-utövare i Kina tvingas utstå.

Katarina Almroth, vice ordförande

Svenska föreningen för Falun Dafa