Falun Gong fortsätter att söka rättvisa från Islands regering
Isländsk polis stoppade 2002 Falun Gong-utövare på flygplatsen när de skulle protestera mot förföljelsen av Falun Gong inför Kinas dåvarande president som var på statsbesök. (Foton: clearwisdom.net)


Under ett kinesiskt statsbesök i Island i juni 2002 vädjade Falun Gong-utövare fredligt om ett slut på förföljelsen framför Kinas dåvarande ledare Jiang Zemin, den person som i Kina beordrade att hjärntvätta, misshandla och tortera utövarna, i många fall tills de dog. Brutaliteterna har dokumenterats utförligt och detaljer om mer än 66 000 fall av tortyr har sänts till FN. Förföljelsen har sedan dess bara blivit värre och fortsätter än i dag.

Förra året avslöjades att kommunistpartiet redan vid tiden för händelserna i Island hade använt Falun Gong-utövare som råvara för organtransplantationer i minst ett år. I dagsläget är transplantationer med stulna organ en lönsam affär på Kinas allmänna sjukhus. Före detta kanadensisk statsrådet för Asien-Stillahavsområdet David Kilgour och människorättsadvokat David Matas kom i sin oberoende undersökningsrapport “Bloody Harvest” fram till att “storskaliga organskördar har skett och fortsätter i dag att ske från ovilliga Falun Gong-utövare” som utförs av “Kinas regering och dess organ på otaliga ställen i landet…” Det omfattande dödandet av Falun Gong-utövare för att i vinstsyfte tillhandahålla organ till transplantationer är “så chockerande att det representerar en ny form av ondska på denna planet.” [1]


Islänningar tog ställning för Falun Gong-utövare och protesterade mot beslutet att stopp Falun Gong-utövarnas protester.

Islänningar tog ställning för Falun Gong-utövare och protesterade mot beslutet att stopp Falun Gong-utövarnas protester.

I mars 2006 rapporterade FN:s speciella sändebud Manfred Nowak att tortyr fortfarande är “omfattande” i Kina och Falun Gong-utövarna representerade 66 procent av alla åberopade fall av tortyr [2]. I mars 2007 angav Manfred Nowak i sin rapport: “Organskörd har påtvingats ett stort antal ovilliga Falun Gong-utövare på många olika ställen med syfte att få tillgång till organ för transplantationer. [3].”

Under det kinesiska statsbesöket 2002 använde Falun Gong-utövarna från hela världen sin egen tid och sina pengar för att åka till Island för att vädja för rättvisa inför besökaren som påbörjade kommunistregimens onda förföljelse i Kina. Utövarnas ansträngningar var inte för dem själva utan för att rädda andra från tortyr och död och för att informera om de goda principerna Sanning, Godhet, Tålamod. Islands befolkning välkomnade verkligen utövarna till Island och gav sitt överväldigande stöd för deras rätt att vädja.

I stället för att lovorda utövarnas självuppoffring och mod för att få slut på förföljelsen, försökte Islands regering olyckligt nog att tysta ner rättvisans röst genom att böja sig för påtryckningar av främmande lands diktatur. Dess beslut var emot landets eget folk och satte ett farligt prejudikat bland demokratiska nationer [4]. Enligt utslag från Ombudsmannen (2005) och från Islands Datamyndighet (2003) var några av regeringens beslut olagliga.

Historien kommer inte att glömma Islands folks överväldigande och vänliga stöd under förbudet, särskilt invånarnas ursäkter [5] till dem som påverkades negativt av deras regerings beslut.


Med munkavle demonstrerades det felaktiga i beslutet att inte tillåta protesterna mot förföljelsen.

Med munkavle demonstrerades det felaktiga i beslutet att inte tillåta protesterna mot förföljelsen.

Historien kommer inte heller att glömma styrkan och modet ifall Islands regering kan korrigera sina misstag och fatta ett ansvarsfullt beslut om att upprätthålla principerna och återställa rättvisa.

Den kinesiska kommunistregimens kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter. Flera grupper är föremål för detta, däribland utövare av religion, demokratiaktivister, folk som fått avhända sig sitt land med flera. Fler och fler personer ser genom det kinesiska kommunistpartiets (KKP) onda natur. Idag har över 22 miljoner människor i Kina anslutit sig till vågen av utträden ur KKP och dess associerade organisationer. Detta är verkligen hoppfullt för framtida Kinas mänskliga rättigheter utan kommunism.

Vi fortsätter att tro att det kommer att vara till nytta för alla berörda parter att komma fram till en rättvis lösning. FIDC (Falun Gong – Iceland Dialogue Committee) uppmuntrar Islands regering att ta en värdig riktning för sitt handlande och kompensera utövare som påverkats negativt. Sådant agerande kommer att återställa Islands rykte och lämna bakom sig Kinas kommunistregims manipulation. Det kommer vidare att hedra önskemålen från Island befolkning och ta bort fläcken från Islands historia efter det olyckliga beslutet i juni 2002.


Peder Giertsen,

På uppdrag av Falun Gong – Iceland Dialogue Committee (FIDC)

Referenser:

[1] Bloody Harvest, reviderad rapport om påståenden om organskördar från Falun Gong-utövare i Kina, av David Matas, Esq. och Hon. David Kilgour.Esq. den 31 januari 2007. http://organharvestinvestigation.net/

[2] FN:s kommission för mänskliga rättigheter, rapport av FN:s speciella sändebud på tortyr och andra grymma, omänskliga eller förnedrande behandlingar eller straff, Manfred Nowak, om hans mission till Kina från den 20 november till den 2 december 2005. (E/CN.4/2006/6/Add.6), den 10 mars 2006. (http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-6-Add6.doc)

[3] Mars 2007: Nowaks rapport: http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/, klicka på andra rapporten: A/HRC/4/33/Add.1

[4] Utdrag ur isländska tidningar fem år sedan:
A) Tidningen Frettabladid, den 12 juni 2002
Detta beslut bryter mot det demokratiska arvet som Islands författning baseras på och är inte samstämmig med internationella överenskommelser som vi har om respekterande av mänskliga rättigheter. Island är det enda västerländska land som har förbjudit Falun Gong-utövarna att komma in i landet. Vi uttrycker vår djupaste oro….”
B) “Ett land utan nåd!” – En kommentar av DV-tidningen
Av Sigmundur Ernir Runarsson, huvudredaktör den 15 juni 2002.
“De mycket allvarliga felen som Islands regering har ägnat sig åt medan man har förberett besöket av Kinas president är en ful handling i vår demokratis historia. En handling som man inte glömmer. … Denna junimånad kommer man ihåg för de extremt patetiska, avskyvärda handlingar som gjordes för att göra sig till lags för en av de värsta kränkare och slaktare av mänskliga rättigheter som fortfarande regerar i världen. Dessa dagar kommer man ihåg för Islands regerings vanvettiga handlingar, dagar då isländsk tyranni ersatte isländsk demokrati.”
C) Throstur Jonasson i ett brev publicerat i Morgunbladid den 12 juni 2002:
“… Jiang Zemin som är, om ni inte vet det, en tyrann nummer ett i världen som mördar och torterar sitt eget folk…Jag måste också uttrycka min misstro på att detta nonsens är baserad på vår rädsla av presidentens 29 beväpnade livvakter. Jag vill att dessa män är utan vapen på Keflavik flygplats eftersom de antagligen är presidentens hukande gäng som mest sannolikt har torterat och avrättat många människor utan lag och rättvisa…”

[5] Vi ber om ursäkt, juni 2002
Vi undertecknade – vanliga isländska medborgare – ber om ursäkt av medlemmar av Falun Gong och andra utländska besökare av asiatiskt ursprung för isländska myndigheters obegripliga handlingar i samband med besöket av presidenten från Folkrepubliken Kina till Island. Vi försäkrar att dessa handlingar inte överensstämmer med isländska medborgarnas önskemål. Dessutom dömer vi starkt de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter som utförs av tyranniet i Peking på Kinas fastland samt på av Kina ockuperade områden.