Falun Gong drar Wellingtons kommunnämnd inför domstol
Människorättsadvokaten Tony Ellis lämnar domstolen med Falun Gong-utövaren Joan Zhang efter att ha lämnat in handlingar mot Wellingtons kommunnämnd för att de uteslutit gruppens blåsorkester och dansare från kommunala parader. (Foto: The Epoch Times)


Människroättsadvokaten Tony Ellis lämnade förra veckan in en rättslig prövning till domstol i Wellington på uppdrag av Falun Gong.

Hans klienter bestrider Wellingtons kommunnämnds (WCC) vägran att tillåta deras blåsorkester och dansare vara med i kommunala parader – nämligen julparaden, Cuba Street Carnival och kinesiska nyårsparaden.

– Falun Gong är ett färgstarkt och intressant inslag. De protesterar inte politiskt i denna parad och de har lika mycket rätt att vara med som någon som gör reklam för fruktjuice, sade Ellis.

Han sade att den ”religiösa och andliga” gruppen har samma rätt att delta i paraden som kommunnämnden själv har, ”som är en ren politisk organisation”.

Det är hyckleri.

Wellingtons kommunnämnd utfärdade tidigare i år ett direktiv om att Falun Gong skall uteslutas från alla kommunsponsrade aktiviteter och kallade gruppen ”politisk”.

Denna nya policy bryter mot fyra viktiga delar i lagen om rättigheter, inräknat yttrandefrihet och frihet från diskriminering i Nya Zeeland, enligt Ellis.

Yrkandet anger också att en av orsakerna bakom förbudet är att kommunen vill hålla sig på god fot med sina vänorter i Kina, sade Ellis.

– Kommunen har nu tillfälle att försvara sin position. Men vilken deras position än är, så är deras agerande enligt min mening helt olagligt.

Richard McLean, talesman för Wellingtons kommunnämnd sade att kommunen kommer att bestrida yrkandet i rätten.

– Vi är egentligen inte så oroade över om de är politiska eller ej.

Kommunen var mer oroad över ”hur händelsen sköttes”, sade han.

McLean sade att han inte visste om det fanns länkar mellan den kinesiska ambassaden och organisatörerna av den kinesiska nyårsparaden.

När den tidigare vice borgmästaren Alick Shaw tillfrågades om förbudet sade han i mars till Falun Gong-utövare att kommunen ville hålla en god relation med den kinesiska ambassaden på grund av vänortsrelationerna med Xiamen och Peking.

McLean sade att de redan har meddelat Falun Gong att de inte kommer att få medverka i årets julparad.

– På grund av att de vidtar rättsliga åtgärder mot oss vill vi inte kommentera vidare, förutom att säga att vi kommer att bestrida saken, sade han.

Falun Gongs talesman Chris Thomas sade att Falun Gong är en andlig utövning baserad på sanning, godhet och tålamod.

Falun Gongs ansökan om att delta i kommunens parader är ett tillfälle för gruppens blåsorkester och dansare att dela dessa principer med kommunen, sade han.

– Det har absolut inga politiska mål. Det handlar om att förbättra sig själv som person.

Thomas sade att Falun Gong har övningar liknande tai chi eller yoga och är en metod som har spridit sig till samhällen runt om i världen.

Han tror att några av nämndemännen i Wellingtons kommunnämnd har missuppfattningar om vad Falun Gong verkligen är – ett påstående som kommunen nekar till.

Vi kräver ett slut på förföljelsen vilket för tillfället omfattar organstölder från levande Falun Gong utövare, tortyr, hjärntvätt, våldtäkter, misshandel och dödande av utövare. Vi kommer att fortsätta att göra det så länge dessa allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina fortsätter, sade Thomas.

Falun Gong har försäkrat kommunen att dessa frågor inte tas med i kommunens parader.

– Vi hoppas att Wellingtons kommunnämnd stödjer oss mer och står på vår sida, sade Thomas.

Översatt från version