Falun Gong-bok förbjuds i Ryssland
Den ryska utgåvan av Zhuan Falun (Foto: erhållen av Epoch Times, Ryssland)


I Kina har utövare av den uråldriga meditationsmetoden Falun Gong brutalt förföljts sedan 1999. Nu hakar Ryssland på Kinas förtryck och förbjuder Falun Gongs huvudbok Zhuan Falun efter att det ryska rättsministeriet benämnt boken som en ”extremistisk publikation”. Förbudet innebär att försäljning eller innehav av boken kan leda till böter. 

Falun Dafa-föreningen i Ryssland menar att domstolsbeslutet är olagligt och grundlöst och att det följer ett mönster av diskriminering av Falun Gong-utövare i Ryssland.
– Vi godtar inte det här och kommer att överklaga, sade Sun Lezhi från Falun Dafa-föreningen till NTDTV.

Falun Gong utövas i drygt 80 länder världen över och boken Zhuan Falun har översatts till fler än 40 språk. Den ryska versionen gavs ut för tio år sedan och 2002 godkändes boken av det ryska utbildningsministeriet. Texten i Zhuan Falun undervisar människor i att följa principerna sanning, godhet och tålamod.

Falun Gong-utövaren Irina Oshirova från Ryssland berättade hur hon haft glädje av boken:

– Jag har kultiverat i ungefär tolv år. Jag har insett mycket genom Zhuan Falun – varför jag behöver visa medkänsla och föra ett rent levnadssätt i detta liv, varför jag inte ska ljuga eller stjäla, varför jag inte ska slå tillbaka när någon slår mig eller svär åt mig, varför jag bör se inåt när en konflikt uppstår och varför jag inte borde kritisera andra.

Författaren till boken, Li Hongzhi, har två gånger nominerats till Nobels fredspris. 

Advokaten Mikail Sinitsyn hjälper Falun Gong-utövare att lösa frågor förknippade med deras mänskliga rättigheter i Ryssland. Han anser att domstolen tog sig friheten att inte bjuda in Falun Gong-utövare till rättsprocessen eftersom utövarna skulle ha bevisat för domstolen att Falun Dafa har positiva effekter på utövarnas fysiska och psykiska välbefinnande. 

– Det här domstolsförhöret bryter mot de ryska Falun Dafa-utövarnas rätt till fri information och rättigheten att utöva sin tro, menade Sinitsyn.
Han tillade att varken åklagaren eller rättsministeriet framfört några direkta anklagelser mot Falun Dafa.

– De senaste fyra åren har den kinesiska kommunistregimen spridit förtal om Falun Gong i Ryssland och exporterat sin förföljelse utomlands, försökt att vinna över den ryska regeringen (till sin sida) genom ekonomiska lockbeten och handelsavtal. Olyckligtvis har de ryska myndigheterna accepterat dess förtal och lögner och hjälper till att sprida dem, hävdade Sun Lezhi.

Även rapporten ”Bloody Harvest” (blodig skörd), en utredning om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina sammanställd av kanadensarna David Matas och David Kilgour, lades till listan över extremistiska publikationer i Ryssland.

– Därför anser jag att domstolsbeslutet och rättsministeriets agerande vänder på principerna för gott och ont. Tänk på det – om samhället inte kan skilja på gott och ont kommer det att stå inför stora faror, fortsatte Lezhi.

Han tror att den kinesiska kommunistregimen kommer att upplösas snart, precis som kommunistpartiet i Sovjetunionen upphörde. 

– Jag skulle inte vilja att den ryska regeringen blev medbrottslingar till KKP:s brott. Jag vill se välmående och en bra framtid för den ryska nationen.

Länkar:
Bloody Harvest:www.organharvestinvestigation.net

Med tilläggsrapportering av Epoch Times Sverige.