Falun Gong är det mest censurerade ämnet på det kinesiska internet
På detta arkivfoto protesterar Falun Gong-utövare som bor utanför Kina mot förföljelsen av utövarna i Kina inför OS i Peking. (Foto: Jeff Nenerella/The Epoch Times)


Googles grundare Sergey Brin jämförde i en intervju i Wall Street Journal nyligen den kinesiska kommunistregimen med Sovjetunionen, som han växte upp i och sade:

”Särskilt när det gäller censur och övervakning av oliktänkande ser jag samma tydliga avtryck av ett totalitärt system och jag personligen finner det tämligen oroande”.

Enligt Brin var det detta obehag inför den kinesiska regimens censur som i slutändan fick honom att ställa sig bakom att Google skulle ta bort sin söktjänst ur Kina.

Regimens systematiska internetcensur började 1998 med ett projekt som kallas Golden Shield (Gyllene Skölden), men som populärt numera kallas ”The Great Firewall of China”, syftande på den kinesiska muren och begreppet ”firewall”, alltså ”brandvägg” i datorsammanhang. Denna brandvägg konstruerades precis innan förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong inleddes i juli 1999. Sedan dess har internet varit ett slagfält där regimen försökt använda det för att förtrycka Falun Gong och Falun Gong försökt använda det för att motverka förtrycket.

Kinas internetcensur är planetens mest sofistikerade och har växt i omfattning och komplexitet över det senaste årtiondet. Den filtrerar med mycket stor omfattning material som den kinesiska regimen bedömer som ”känsligt”.

Sökningar som filtreras är till exempel sådana som innehåller nyckelord relaterade till Tibet, uigurer, Inre Mongoliet. demokratiaktivister, massakern på Himmelska fridens torg och Falun Gong. Sökningar på Falun Gong är de mest kraftigt censurerade.

Det fokus som den kinesiska regimen lägger på att blockera information om Falun Gong märks tydligt i skapandet av mjukvaran ”Gröna dammen”. Den togs först fram på sommaren 2009 och var ett försök att flytta censurmekanismerna från internet till användarens egen dator. Med hjälp av ett bibliotek av sökord blockerar den förbjudna sökningar.

Forskare på University of Michigan upptäckte att det fanns två listor med sökord. En lista med 2700 ord som primärt handlade om pornografi. Den andra var en lista med 6500 ord, Falunwords.lib, varav 90 procent relaterade till Falun Gong.

Detta fokus på Falun Gong kan också ses i den kinesiska versionen av Skype, som användes för att spionera på användare och filtrera deras meddelanden. I september 2008 upptäckte forskaren Nart Villeneuve från Information Warfare Monitor vid University of Toronto att TOM-Skype utförde övervakning, loggning och delvis filtrering av känsliga sökord. Den överlägset största gruppen av loggade meddelanden, förutom de som innehöll orden ”kommunist” och ”kommunistpartiet” var de som hade med Falun Gong att göra.

Den kanske mest omfattande analysen av Kinas internetfiltrering är en rapport från 2005 från Open Net Initiative (ONI). Dessa forskare undersökte internetinnehållet på Kinas mest förbjudna ämnen, inklusive Falun Gong, massakern på Himmelska fridens torg, tibetansk självständighet, kritik mot Kinas hantering av mänskliga rättigheter och social rättvisa, oberoende media och prodemokratiska eller provästliga kommentarer. 

Forskarna fann att samtliga sajter som de testade som hade med Falun Gong att göra var blockerade i Kina. När det gäller den mesta av censuren så var de kinesiskspråkiga söktermerna för ord som till exempel ”demokratirörelsen” hårt blockerade, medan de motsvarande engelska söktermerna inte var lika effektivt censurerade. När det gällde Falun Gong-relaterade termer var ”en betydande del av de engelskspråkiga sajterna blockerade, både i absoluta termer och jämfört med de kinesiskspråkiga sajterna.

Studien fann även att det kinesiska kommunistpartiet generellt sätt lättade på censuren mellan 2002 och 2005. ”Bara sajter som har med de kinesiska söktermerna på ‘Falun Gong’ och ‘Händelserna på himmelska fridens torg’ att göra var konstant svårtillgängliga.”

Medan den kinesiska regimen gjort allt den kunnat för att radera ut varje tänkbar positiv bild av Falun Gong från internet i Kina har Falun Gong-utövare lyckats hålla kontakt med omvärlden och sina landsmän genom just det kinesiska nätet.

Hemsidor som drivs av Falun Gong-utövare förser med detaljerad och ofta snabb rapportering om människorättskränkningar som Falun Gong utsätts för i Kina. Förmågan att dra omedelbar, världsomspännande uppmärksamhet till individuella fall har emellanåt lett till att fängslade utövare har behandlats bättre eller i vissa fall till och med släppts. 

I slutet av 2000 lyckades Falun Gong-utövare mobilisera Amnesty International och den kanadensiska regeringen för att se till att den kinesisk-kanadensiske skulptören och professorn Zhang Kunlun räddades undan tortyr och släpptes fri, bara tre månader efter att han fängslats.

Falun Gong-utövare utanför Kina skickar ofta massmail till adresser i Kina där man förklarar vad Falun Gong är, berättar om förföljelsen och den roll som det Kinesiska kommunistpartiet spelar. Både i och utanför Kina använder Falun Gong-utövare populära chattar för att kunna informera individuellt om samma saker. 

Det som kanske oroar den kinesiska regimen mest är att Falun Gong-utövare som arbetar med Global Internet Freedom Consortium (GIFC) har tagit fram effektiva och enkla metoder för folk i Kina att kringgå regimens stora brandvägg. De som använder GIFC:s mjukvara har tillgång till ocensurerat internet. 

Chen Yonglin var förstesekreterare på det kinesiska konsulatet i Sydney innan han hoppade av. Enligt Chen är det de kinesiska ambassadernas och konsulatens första prioritet att motarbeta Falun Gong. 

Det Kinesiska kommunistpartiet har alltid förlitat sig på våld, lögner och ateism för att upprätthålla sin makt. De kunde inte förstå Falun Gong-utövarnas fredliga försök att skydda sin trosfrihet. Nu känner det att det inte kan låta folk få reda på vad som gjorts mot Falun Gong i Kina, sade Chen.

Allteftersom kampen fortsätter att göra det kinesiska nätet till ett instrument för frihet börjar kineserna så smått få en aning om vad det kan betyda.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32158/