Falska kopior hot mot den globala ekonomin
Tullen använder en vält för att förstöra förfalskade MP3-spelare och klockor på flygplatsen i München, den 22 april 2010. (Foto: Joerg Koch/AFP/Getty Images)


Det pågår en ständig katt- och råttalek mellan förfalskare och brottsbekämpande myndigheter.

När förfalskarna har gått vidare från Rolexkopior och falska Louis Vuitton-handväskor och övergått till mer ambitiösa och farliga varor såsom läkemedel, elektronik och livsmedel har risken för skador på människors hälsa och den globala ekonomin ökat.

Den Washington-baserade internationella koalitionen mot förfalskning uppskattar att de falska kopiorna kostar den globala ekonomin sexhundra miljarder dollar per år.

Den senaste statistiken från Europeiska kommissionen visar en kontinuerlig uppåtgående trend i antalet transporter som misstänks för brott mot immateriella rättigheter. Under 2011 gjorde tullen över 91 000 beslag – en ökning med femton procent jämfört med 2010.

”Även fast tullmyndigheterna har blivit bättre på att stoppa dem är den internationella handeln med förfalskade varor ett växande problem för våra samhällen”, säger Jürgen Creutzmann, ledamot av Europaparlamentet via e-post.

En viktig utveckling som har hjälpt den svarta ekonomin är den ökade Internethandeln eller små försändelser som säljs på nätet och levereras med post eller via privata distributörer. Denna typ av handel ökade, bara inom EU, med 200 procent förra året.

Världstullorganisationen uppskattar att mellan fem och sju procent av alla handelsvaror i världen är förfalskningar.

I juli förra året vidtog de europeiska myndigheterna kraftfulla åtgärder för att motverka den här trenden.

Creutzmann, ledamot av Europaparlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd, har föreslagit ett nytt förenklat förfarande som underlättar för tullen att beslagta farliga konsumentprodukter som har beställts på internet, exempelvis falska läkemedel.

Enligt den nya förslaget får mottagaren av varor, som tullen misstänker är falska, fem dagar på sig att bevisa att varan är äkta annars kommer produkterna att förstöras.

”I praktiken innebär det att tullen skulle kunna vidta åtgärder mot varor som gör intrång på immateriella rättighetsregler. Det nuvarande förfarandet för förstöring av förfalskade och piratkopierade varor skulle också göras obligatorisk i alla medlemsstater vilket nu inte är fallet” skrev Emer Traynor, taleskvinna för Europeiska kommissionen för skatter, tullar, bedrägeribekämpning och revision, i ett mail.

I USA ökade antalet konfiskeringar med 24 procent under 2011 jämfört med året innan. Värdet av beslagen uppgick till närmare tvåhundra miljoner dollar.

Kina fortsätter
att vara det land som har fått flest varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor konfiskerade och står för 62 procent av beslagen.

Förutom att göra intrång på producenternas rättigheter och beröva dem på deras vinster är förfalskade produkter farliga och vilseledande för konsumenterna.

Enligt EU:s tullmyndighet stod hygienprodukter för 28,6 procent av alla beslagtagna varor förra året jämfört med 14,5 procent under 2010. Majoriteten av dem (24 procent) var falska läkemedel.

Doktor Jeff Poston, verkställande direktör för det kanadensiska Apoteksförbundet, nämner internet som ett stort problem. ”Man uppskattar att cirka 50 procent av läkemedelsprodukterna som finns på internet är förfalskade”, säger Poston.

Det skulle kunna vara så högt som 80 procent för vissa prestationshöjande läkemedel som Viagra, tillägger han.

I USA rapporterade en arbetsgrupp mot förfalskade läkemedel 2011 att falska ångestdämpande läkemedel som innehöll pentobarbital – ett läkemedel som används för sedering innan dödliga injektioner – såldes på Internet.

I ett annat fall
saknade en falsk version av ett amerikanskt företags vaccin mot pneumokockbakterier, som distribuerades i El Salvador, en väsentlig substans vilket lurade människor att tro att de var skyddade mot sjukdom.

I ett liknande fall tillverkades förfalskningar av två varumärkesskyddade amerikanska cancerläkemedel olagligt i Kina och Indonesien som också saknade den aktiva substansen.

Den brittiska gruppen för brott mot immateriella rättigheter har varnat för potentiellt livsfarliga förfalskade konsoler och andra elektriska varor som översvämmar marknaden. Gruppen fann felaktiga ledningar på falska Nintendo Wii som kan ge barn en dödlig stöt. Och att falska iPhones, bärbara datorer och Nintendo DSi handdatorer kan bli överhettade.

I ett annat brittiskt fall blev två personer åtalade för att de sålt förfalskad makeup över internet. Paret tjänade över 3000 dollar per månad på att sälja förfalskad makeup som visade sig innehålla 20 gånger mer bly än tillåtet.

År 2006 dog en 57-årig kanadensisk kvinna av förfalskade läkemedel köpta på nätet som innehöll uran och bly.

För att komma till rätta med problemet med förfalskningar och förbättra brottsbekämpningen måste konsumenterna bli mer medvetna. De flesta konsumenter är inte medvetna om omfattningen av förfalskade varor som produceras idag.

”Förfalskning ses ofta som ett problem som bara finns i kläd- och lyxvarusektorn. I verkligheten är dock nästan varje produktsektor nu påverkad till viss del” skrev Travis Johnson, vice ordförande i den internationella koalitionen mot förfalskning.

”Därför är det viktigt att få ut detta budskap till konsumenterna så att de kan vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva.”

Chris Gray, chef för den kanadensiska varumärkesbyrån instämmer. Han säger att det bästa skyddet mot farliga förfalskningar är medvetenhet.

Översatt från engelska