Fallna partipampar i Kina utpekas som konspiratörer
Zhou Yongkang, tidigare ledamot i kinesiska Kommunistpartiets politbyrås ständiga utskott, med ansvar för säkerheten, vid ett möte i Peking, 18 maj 2012. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Kinas högsta domstol fann nyligen att två utrensade men tidigare mäktiga kommunistpartimedlemmar hade varit inblandade i en komplott.

Zhou Yongkang, den tidigare säkerhetschefen, och Bo Xilai, medlem av politbyrån, sades ha "varit inblandade i politiska aktiviteter utanför partiet" – vilket är liktydigt med ett medgivande av att de hade konspirerat.

Fallet uppmärksammades av Zhou Qiang, chef för den kinesiska Högsta folkdomstolen, i rapporten om juridiskt arbete i Kina under 2014. Zhou sade att för att "stärka disciplinutbildningen och ett rent rättsväsende, måste vi helt förstå hur Zhou Yongkang och Bo Xilai trampat på rättsstaten”. Den "skada" som orsakats av deras konspiration behövde inses, sade han.

Planerade en statskupp?

"Vi måste helt utplåna det avskyvärda inflytande som Zhou Yongkang haft med sina lagbrott och brott mot domstolsdiscipliner", sade Zhou Qiang. Termen "disciplin" syftar ofta på att hålla sig till det som kommunistpartiet dikterar.

Högsta folkdomstolens kommentarer till Zhous och Bos fall följer på de avslöjanden som kom ut i den Hongkong-baserade, Peking-vänliga tidningen Phoenix Weekly, som sade att Zhou och Bo konspirerat om hur man "helt kunde förneka Deng Xiaopings teori och genomförande av reformen och öppenheten”, och istället införa en neo-maoistisk regim, och "göra något stort”. Analytiker som intervjuades sade att om man i Kina talar om att stjälpa partiets nuvarande ideologiska system och återgå till en maoistisk formulering med klasskamp, så är det i nivå med att planera en statskupp.

Utrensningen av Bo och Zhou tillhörde de mest märkligaste förändringarna i kinesisk politik under en hel generation – en stor förändring som fortfarande pågår, eftersom partiledaren Xi Jinping fortsätter att stärka sitt grepp om maktinstrumenten inom partiet, säkerhetsapparaten, militären, samt över den statliga ekonomiska sektorn.

Nätverk knutet till Jiang Zemin

Båda tjänstemännen ingick i ett nätverk knutet till den tidigare regimledaren Jiang Zemin, som styrde alltifrån massakern på Himmelska fridens torg 1989 och officiellt, fram till 2002. Men Jiang behöll ett enormt inflytande under det följande årtiondet genom ett stort nätverk av kunder och kumpaner, där Zhou Yongkang och Bo Xilai ingick.

Påpekandet att de två var inblandade i "politiska aktiviteter utanför partiet" bekräftar för andra gången från officiellt håll, delvis en historia som Epoch Times rapporterade redan 2012, att Bo och Zhou konspirerade för att ta makten och omintetgöra Xi Jinpings tillträde på partiledarposten vid den 18:e Nationella kongressen i november 2012.

Dessa rapporter utgick från uppgifter från insiders inom partiet med djup kunskap om regimens verksamhet, men informationen avfärdades i allmänhet bland många västerländska observatörer – tills dominobrickorna började falla, och Zhou Yongkang formellt sparkades i juli 2014.

Zhou ansågs allmänt vara oåtkomlig, eftersom utrensningar av tidigare medlemmar av politbyråns ständiga utskott – partiets övergripande nervcentrum – har varit ytterst sällsynta i kommunistpartiet historia.

Duowei, en huvudsakligen utländsk kinesisk tidning, skrev: "Ledarskapet har mött … vad som sedan grundandet av partiet, är de största ”nästena med konspiratörer”, och ”grupperingarna”, och det har skakat partiet ända in till märgen".

Xia Xiaoqiang, en politisk kolumnist hos den kinesiska upplagan av denna tidning, skrev nyligen i sin spalt att den senaste tidens anklagelser mot de två tjänstemännen "är ett tecken på att målet mot Zhou Yongkang bara har blivit allvarligare. Och ordet ‘politiska’ tyder på en kupp”.

Xia skrev att ärendet kan fortsätta att sippra fram, och så småningom omfatta den politiske gudfadern och beskyddaren av Zhou och Bo, den tidigare partichefen Jiang Zemin, snart 89 fyllda.