Fågelinfluensautbrott rapporterade från Kina
Regeringstjänstemän från Hongkong fångar in kycklingar på en marknad där man hittat H5N1-virus i döda fjäderfän 2008. Regeringen i Hongkong beordrade nyligen ett totalt importstopp på fjäderfä från Kinas fastland. (Foto: Andrew Ross/AFP/Getty Images)


I år har det inträffat utbrott av H5N1-influensan, mer känd som fågelinfluensan, över hela Kina.

Information om fågelinfluensans spridning i Kina offentliggjordes i januari i en hälsorapport från Hongkong till världshälsoorganisationen (WHO). I den står att Kina är ett av de 15 länder i världen som drabbats, och att 18 provinser och städer har haft utbrott av H5N1-influensa.

Hongkongs Hälsodepartement bekräftade att en tvåårig pojke smittades med fågelinfluensa tidigt i juni. Ett prov från en anka som såldes på Jiangnan-marknaden i Haizhudistriktet i staden Guangzhou i Guangdongprovinsen, som pojken besökte i mitten av maj, visade sig innehålla H5N1-viruset. Prov från andra marknader i samma distrikt visade sig även de innehålla viruset, enligt centrum för sjukdomskontroll och sjukdomsförebyggande i Guangdongprovinsen.

I ett meddelande från Guangdongprovinsens jordbruksdepartement den 18 september meddelades att södra Kina drabbats av en H5N1-epidemi, där 14 500 ankor smittats och 6 300 fåglar dött. På gårdar i Zhanjiang, ett storstadsområde i sydvästra Guangdongprovinsen har myndigheterna dödat 67 500 ankor.

H5N1 är ett mycket smittsamt virus. Det är en fågelsjukdom, men den kan spridas till människor som kommer i kontakt med infekterade fåglar. Enligt WHO är dödligheten hos människor som har smittats 60 procent.

I december 2011 dog över 2 000 kycklingar på ett par dagar i Zengcheng i Guangdongprovinsen. Myndigheterna slaktade 27 500 fåglar, men statliga kinesiska medier förnekade att det var för att hindra spridning av fågelinfluensa.

Den 26 januari publicerade Hongkongs centrum för hälsoskydd en fågelinfluensarapport där man informerade WHO att Kina var ett av 15 länder i världen som drabbats av H5N1-influensan. 18 provinser och storstadsområden har påverkats, nämligen Anhui, Peking, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hongkong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shandong, Shanghai, Shanxi, Sichuan, Xinjiang och Zhejiang.

Under 2012 har Kinas jordbruksministerium också rapporterat några utbrott av H5N1.

I april uppträdde H5N1 i staden Guyan i den autonoma regionen Ningxia. Enligt myndigheterna hade 23 880 kycklingar smittats, och sammanlagt förstördes 95 000 kycklingar.

I juni smittades 6 200 kycklingar i Baiyin i Gansuprovinsen i nordvästra Kina. Myndigheterna dödade där 18 460 fåglar. 

I juli bekräftades att 5 500 kycklingar hade drabbats av H5N1 i den autonoma regionen Xinjiang. 1 600 av dem dog. 

Under de senaste två åren har bara två personer rapporterats som döda på grund av H5N1-infektion i Kina, enligt myndigheterna. De har dock som vana att inte avslöja de riktiga dödssiffrorna när det inträffar katastrofer eller epidemier. 

Den 39-årige busschauffören Chen, som enligt Guangdongprovinsens hälsodepartement dog av organsvikt den 31 december 2011 efter att ha smittats av viruset, ska ha varit det första bekräftade dödsfallet bland människor i fågelinfluensa i Kina sedan 2010.

Den 19 januari ska en annan man, även han 39 år gammal, ha dött på ett sjukhus i Guiyang i Guizhouprovinsen. Han ska ha varit det första fallet av H5N1-infektion hos människor under 2012, och det tredje sammanlagt i Guizhouprovinsen.

Den första fågelinfluensaepidemin bland människor bröt ut i Hongkong 1997, då 12 människor smittades och sex dog. Sedan 2003 har 31 människor i Kina smittats, och 21 av dem dog, enligt kinesiska Sing Tao Dailys artikel den 19 september.

Enligt WHO bekräftades 60 personer vara smittade av H5N1 under 2011. 33 av dem dog, vilket innebär en dödlighet på 55 procent. 

Översatt från engelska