Fågelinfluensan ur ett fågelperspektiv
Tyskland: Fiskmåsar flyger över stranden Heringsdorf på ön Usedom i Östersjön. Tyskland har bekräftat över 110 fall av H5N1-typen av viruset bland vilda fåglar.


Man kan knappt öppna en dagstidning nu för tiden utan att läsa om fågelinfluensan. Inte att undra på eftersom den dödliga typen H5N1, som påverkar människor, nu finns i europeiska länder så långt väster ut som Sverige, Tyskland, England och Italien och som dessutom har påvisats i Nigeria. Spridningen av sjukdomen i Fjärran Östern anses bero på fågelindustrin och det har talats mycket om den roll flyttfåglarna har spelat i att föra den till Väst.

De enda fallen av H5N1 i Storbritannien har dock upptäckts hos taiwanesisk mesia, som är små färgrika papegojor med lena näbbar och som i och med att de huvudsakligen inte är flyttfåglar har samma egenskap som många populära, tropiska burfåglar såsom zebrafinkar och papegojor. Man tror att de ursprungligen smugglades ut ur Kina, legitimerades i Taiwan och att endast brittisk karantän stoppade dem från att hamna i husdjursbutiker.

Samtliga dödsfall hittills som tillskrivs fågelinfluensan har kopplats samman med fågelindustrin. Graham Wynne, högste chef på Royal Society for Protection of Birds (RSPB)  påpekar emellertid att RSPB känner till mer om vilda fåglars förflyttning än vad någon regering vet om förflyttningar av fjäderfä. Och det börjar se ut som att närheten mellan människor som har fjäderfän och fåglar som säljs som husdjur, kan innebära en fara.

Clifford Warwick, direktör för Bioveterinärgruppen konstaterar:
– Den farligaste platsen för att sprida infektioner från husdjursfåglar till fjäderfän är på en fågelmarknad.

I sina stadgar säger föreningen att den ”anser att förbudet mot att importera vilda fåglar till EU borde bli permanent eftersom den nuvarande handeln inte har visat sig vara hållbar och sätter vårt inhemska naturliv liksom människors och kreaturs hälsa i fara.”

Den internationella handeln med vilda fåglar förflyttar dessa djur snabbare än någon befjädrad vinge kan, med fåglar som förs till platser dit de inte skulle flyga naturligt. När våren närmar sig återvänder vilda fåglar till de platser de vistas på under sommaren, vilket betyder att det för närvarande är osannolikt att fågelinfluensan sprids ytterligare i Väst genom migration.

Den internationella handeln med vilda fåglar har skapat hälsorisker för allmänheten och RSPB och andra naturvårdsorgainsationer har drivit kampanjer mot den under årtionden. Den etiska behandlingen av levande fåglar har vid upprepade tillfällen fingranskats för att avslöja att för varje fågel som hoppar runt i djuraffären har flera andra dött i förtid när de fångats, transporterats eller suttit i karantän.

Många fåglar smugglas till Europa och är föremål för karantänprocedurer och importförbud – temporärt eller på annat sätt. Avdelningen för miljö-, mat- och jordbruksangelägenheter Department for Environment Food and Fural Affairs (DEFRA), som en gång betraktade importerade fåglar som ”högst riskabla”, avskaffade ett förbud efter påtryckningar från fågelhandlare. Handel med vilda fåglar återupptogs till exempel i januari i år vid Ribbledale Centre, Clitheroe, en mötesplats som också används som marknad för fjäderfän, trots det faktum att denna typ av dubbla användingsområden är särskilt olagligförklarad i Husdjurslagen från 1951.

DEFRA styr också över karantänanläggningen i Essex där en infekterad mesian upptäcktes. En anläggning som officiellt var tom befanns då innehålla omkring 2 000 fåglar. Utan att hålla tillbaka gav Warwick då uttalandet att:

– DEFRA:s senaste granskning av fakta antydde en institutionell brist i karantänens ansvar och i DEFRA:s styrning av systemet. 2 000 fåglar är mycket att registrera fel även om denna siffra är osäker. Många epidemiologer skulle också bli oroade över att endast fem fåglar rapporterades ha testats för en så viktigt sjukdom.

Han fortsatte:

–  Vi vet också att dessa ”vaktpostfåglar”, som används som en tidig varningsmekanism för sjukdomar, är opålitliga. DEFRA:s avslöjanden kommer inte göra mycket för att öka självförtroendet hos allmänheten eller inom vetenskapen.

Förutom det moraliska dilemmat att fånga och sätta vilda fåglar i bur för att tillfredsställa vår kärlek till dem, föds de flesta av de populära arterna upp i fångenskap, vilket får exploateringen av vilda fåglar att framstå ännu mer hänsynslös.

Det finns en tråd som knyter samman fågelinfluensa, galna kosjukan, mul- och klövsjukan och tuberkulos, vilken är att de samtliga orsakas och/eller förvärras av onaturlig förflyttning av djur, där fåglar och djur själva får utstå onödigt lidande. Förutom de miljontals ton av fjäderfän som har förlorats på grund av fågelinfluensan, finns som exempel också mindre omtalade fall med strutsar som slaktats med maskingevär i Nigeria och dödsfall bland svanar i flera europeiska länder.

Den spända situationen har även kommit till uttryck i de starka påtryckningar som Conservation Bodies har satt på regeringar mot utsortering av vilda fåglar. Argumentet förutom att det är ineffektivt har varit att det skingrar de överlevande och sprider fågelinfluensan ännu mer. Det går inte att stoppa fåglar från att flyga men kontrollen av felbehandling och av transporter kan angripas. Ur ett fågelperspektiv ser det ut som om människor gör sig själva och sina befjädrade vänner en stor tjänst om så sker.

http://www.theepochtimes.com/news/6-3-8/38924.html