Fågelinfluensan sprids mellan människor - erkänner nu kinesiska myndigheter
Kinesiska myndigheter bekräftade den 27 januari två fall där H7N9 spridits mellan människor. (Foto: China Out AFP)


De kinesiska myndigheterna medgav för första gången den 27 januari att man har funnit fall där människor smittat andra människor med fågelinfluensan H7N9. Man var avsiktligt vag med detaljerna för att undvika panik hos allmänheten.

I ett kort uttalande den 27 januari sade myndigheterna att överföring mellan människor konstaterats i Zhejiangprovinsen i östra Kina. De angav inte antalet fall eller i vilken stad det hade inträffat.

Kontoret för kontroll och bekämpning av H7N9 sade att infektionsfallen inträffade under ”särskilda omständigheter” och att det var ”icke livskraftiga överföringar”, alltså att man inte förväntade sig att det skulle spridas vidare.

Fallet eller fallen i Zhejiang är de första där myndigheterna officiellt medgett överföring mellan människor sedan den nya fågelinfluensan H7N9 först konstaterades i Kina i mars 2013.

Experter vid Kinas centrum för sjukdomskontroll sade dock att det bara var ett ”speciellt fall” och att överföring mellan människor av H7N9 inte är utbrett ännu.

”Allmänheten har inga skäl att bli alltför panikslagen”, skrev Xinhua, det Kinesiska kommunistpartiets språkrör.

Zhejiang har haft problem med H7N9. 49 fall har konstaterats varav 12 ledde till dödsfall denna månad, enligt den senaste officiella rapporten.

En nyligen publicerad behandlingsguide för mänskliga H7N9-infektioner från Kinas hälso- och familjeplaneringskommission, listar nu också ”begränsad och icke livskraftig infektion mellan människor” som ett av de sätt som H7N9-viruset kan överföras.

Vanligare överföringsmekanismer är bland annat ”infektion via andningsvägarna, via nära kontakt med sekret eller utsöndringar från infekterade fåglar eller genom kontakt med infekterade miljöer.”

Trots myndigheternas försök till att begränsa skadan genom att betona överföringens begränsade natur togs nyheten ändå emot mycket illa av allmänheten. Många personer postade meddelanden på internet om att de tänkte sluta äta fågel för att skydda sig, trots att sjukdomen inte sprids genom att man äter till exempel kyckling.

Ett stort antal kinesiska nätanvändare har rapporterat om hur fler personer tycks bli sjuka i år än tidigare.

”Folk måste få veta sanningen. Många människor här i Harbin är sjuka, flera gånger så många som jämfört med samma period tidigare år”, skrev en anonym användare som påstod sig komma från Heilongjiangprovinsen i norra Kina. ”Både vuxna och barn har över 40 graders feber. Många har utvecklat lunginflammation.”

Internetanvändare postar den här typen av kommentarer anonymt eftersom information om sjukdomsspridningen kontrolleras hårt av myndigheterna, och kineser som avslöjar den typen av information utan tillåtelse kan straffas hårt.

”De har inte bekräftats vara smittade med H7N9, men sanningen är att det är en så mycket influensa, förkylningar och lunginflammationer nu, och det är mycket smittsamt. Vem kan förklara det här?” fortsatte posten. ”Till och med läkare och sköterskor är sjuka och har feber. Vad ska folk göra?”

Det finns i nuläget ingen etablerad, effektiv medicinsk behandling eller vaccin mot H7N9. Kinesiska experter på sjukdomskontroll menar att folk borde tvätta händerna oftare, träna mer, bära ansiktsmasker vid kontakt med fjäderfä och undvika levande fåglar.

Under förra året diagnosticerades 144 personer med H7N9 i Kina, men bara den här månaden har 103 fall konstaterats enligt officiella kinesiska rapporter, som kan vara ofullständiga. Minst 20 personer har dött av sjukdomen i år. Nya rapporter kommer dagligen om nya fall.

Översatt från engelska