Fågelinfluensa upptäckt i Sverige


Under tisdagen konstaterades att den aggressiva varianten av fågelinfluensa kommit till Sverige. Upptäckten gjordes vid statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala då de undersökte fyra viggar, varav två bar på viruset.

Testerna visar att det troligen är samma form av virus som nyligen påträffats i Ryssland och Kina.

Jordbruksverket undersöker nu hur spridd smittan är och har beslutat om säkerhetsåtgärder. Det innebär bland annat att en skydds- och övervakningszon skapas kring Oskarshamns kärnkraftsverk där fåglarna hittades. Zonen ska hindra att smittan sprids till tamfjäderfän. Vilda fåglar i zonen kommer att tas omhand och antingen undersökas eller destrueras.

Zonen har en radie på en mil från platsen där de smittade fåglarna hittades. De tamfågelbesättningar som finns inom zonen skulle kontaktas under tisdagen. Transport av tamfågel och handel med fågelprodukter från området ska begränsas och det kommer att tas prover på de tamfåglar som finns inom skyddszonen.

– Med tanke på risken för att få in smittan i en tamfjäderfäbesättning är det allvarligt att en aggressiv form av fågelinfluensa nu har påvisats i Sverige. Det är nu viktigt att snabbt påbörja smittskyddsarbetet i området för att förhindra att smittan sprider sig vidare till tamfjäderfäbesättningar, säger Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket., i ett pressmeddelande från SVA.

Det dröjer innan det går att säga helt säkert vilken typ av virus som påträffats. Bekräftande tester kommer att göras på EU:s referenslaboratorium i Storbritannien.