Fågelinfluensa misstänks på svensk gård
Klas Tornberger promenerar förbi sina gäss den 21 oktober. (Foto: Björn Larsson Rossvall/AFP)


Klas Tornberger, Kvänum, har fått sin gård avspärrad då prover pekar på att fågelinfluensan inte kan uteslutas hos hans gäss. Proverna analyseras nu.

Enligt bestämmelser från EU så finns det ett övervakningprogram i Sverige för att kontrollera Sveriges tamfågelsbestånd med jämna mellanrum. Det innebär att stickprovskontroller görs för att upptäcka antikroppar hos fåglarna. En sådan rutinkontroll förra veckan har visat att 34 av 40 gäss hade antikroppar mot fågelinfluensa i blodet.

Det är inte första gången som fågelinfluensan har upptäckts i Sverige. En vild mink och några vilda fåglar har tidigare upptäckts. Nu är det däremot fråga om tamfåglar.

Enligt Ingrid Eilertz, enhetschef för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket har inga djur i besättningen än visat några sjukdomssymtom.

Nu har gården spärrats av och smittskyddsutredning ska genomföras. Ytterligare provtagning i form av så kallade kloak- och svalgprover för att hitta eventuella virus kommer att utföras på fåglarna.

Det är inte säkert att vi hittar något virus hos gässen, men det är viktigt att prover tas för att utesluta fågelinfluensa säger Ingrid Eilertz. Det kommer att dröja ett par dagar innan vi får provsvar.

Jordbruksverket kommer att ta ställning till hur man skall gå vidare när utredningen är klar. Då får man se om eventuellt ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Fågelinfluensan är fågelsjukdom som orsakas av ett influensavirus och den är mycket smittsam. Hundratals miljoner tamfåglar har dött eller avlivats under de senaste åren. Det händer att människor också smittas även om det är sällsynt.

Uppdaterad 21:00