Facklan för mänskliga rättigheter når Guizhouprovinsen
Facklan för mänskliga rättigheter i form av en affisch, uppsatt i Kinas centrala Hebeiprovins. (Foto: New Tang Dynasty Television)


Innan den olympiska facklan når Kina har man i mars kunnat se hur budskapet från Facklan för mänskliga rättigheter har spridits till Fastlandskina med orden ”Samma värld, samma mänskliga rättigheter”.

Eftersom det var orealistiskt att föra fram facklan under den enväldiga regimen har människorna i Kina valt att sprida budskapet genom att exponera fackelstafettens logotype eller genom att knyta fast gula band på föremål.

New Tang Dynasty Televisions reportrar intervjuade flera deltagare i staden Guiyang i den sydvästra provinsen Guizhou, vilka nyligen deltagit i aktiviteten. För att skydda dem mot förföljelse har deras namn utelämnats.

En boende i Guizhou var glad över att Facklan för mänskliga rättigheter hade anlänt till hans hemprovins.

– Jag välkomnar Facklan för mänskliga rättigheter till Guizhou och jag välkomnar denna aktivitet. Jag stödjer den starkt. Vi välkomnar facklan på vårt eget sätt, sade han.

Wang från Guizhou sade att de gärna ville föra facklan vidare och många andra har också deltagit men ville inte bli fotograferade.

För närvarande färdas facklan genom Fastlandskina, bland annat genom städerna Peking, Shanghai, Jinan, Shijiazhuang och Changsha.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-10/68987.html


Facklan för mänskliga rättigheter i Guizhouprovinsen i sydvästra Kina. (Foto: New Tang Dynasty Television)

Facklan för mänskliga rättigheter i Guizhouprovinsen i sydvästra Kina. (Foto: New Tang Dynasty Television)