Få smittbärare av fågelinfluensan
För nio månader sedan rådde hysteri i Sverige när vildfåglar drabbats av H5N1, men inga fler fall av fågelinfluensaviruset har upptäckts sedan dess. Dock sker det bland tamfåglar i flera länder i Ostasien och Afrika. (Foto: AFP/SEBASTIAN D'Souza)


För bara nio månader sedan rådde hysteri i Sverige över att det fruktade fågelviruset H5N1 upptäckts i landet. Men när inga fler döda fåglar hittades blev det knäpptyst. Nu har viruset nästan glömts bort.

För dem som följt utvecklingen kanske frågan verkar märklig. Utbrott bland tamfåglar sker oavbrutet i flera länder i Ostasien och Afrika.

Men hysterin i Europa orsakades av dödsfall bland vilda fåglar – och på den punkten har något hänt. Sedan i våras har nästan inga fall noterats bland vilda fåglar, vare sig i Europa, Afrika eller Asien. Så frågan kvarstår. Har viruset dött ut bland de vilda fåglarna?

– Nej, troligen inte, men nivåerna är så låga och smittbärarna så få, att viruset nästan är omöjligt att upptäcka genom stickprov, säger Björn Olsen, professor i zoonotisk ekologi och epidemiologi vid högskolan i Kalmar.

Han och hans kollegor tar regelbundet prover från vilda fåglar, främst andfåglar, på olika platser i landet. Men ännu har man inte upptäckt det fruktade viruset hos en enda fågel.

Det betyder inte att viruset inte finns därute någonstans. Enligt Björn Olson är många simänder motståndskraftiga mot H5N1. Vissa av dessa kan alltså vara smittbärare, även om det troligen inte är vanligt.

Han är dock snabb med att påpeka att utbrotten bland vilda fåglar har sitt ursprung bland tamfåglar. Den dödliga varianten av H5N1 uppstod i en miljö där det lönar sig för ett virus att vara extremt aggressivt – i tätt packade flockar av tamfåglar.

Han tror att ett nytt utbrott bland vilda fåglar i Europa är sannolikt i framtiden – så länge viruset finns kvar i tamfågelbesättningar i Asien och kan sprida sig därifrån ut i naturen.

Det stora bekymret, enligt Olsen, är att viruset tycks ha bitit sig fast i tamfågelbesättningarna i flera länder. Han fruktar för att viruset till slut ska förändras så mycket att det lätt smittar mellan människor. Och han är bekymrad över den passivitet som nu tycks råda i Sverige.

– Det mesta tycks ligga på is, exempelvis den vaccinfabrik som skulle byggas. Det är ett tecken på ignorans hos de ansvariga.