Få med invandrarbakgrund i Finland vill bli poliser
Polisyrkeshögskola i Tammerfors, Finland (Wikimedia)


Svenska.yle.fi har i Finland granskat hur många invandrare som söker sig till polisyrket eller klarar av kraven att bli poliser i Finland.  Fler och fler invandrare och flyktingar kommer till Finland, liksom till de andra nordiska länderna.

Över 500 syriska flyktingar kom i år till Finland. Tidigare finns det redan cirka 195 000 utlänningar i Finland i slutet av 2012, vilket enligt Migrationsverkets statistik var cirka 3,6 procent av hela befolkningen.

De flesta invandrarna placeras i huvudstaden och dess tätorter, som Vanda och Esbo. Vanda har en hög invandrartäthet med många olika nationaliteter varför det vore ytterst önskvärt att man skulle ha fler poliser med invandrarbakgrund på dessa orter.

Storstadsförorterna Vanda och Esbo har mycket få poliser av annan etnicitet än finsk. I Esbo lär det finnas mindre än fem poliser med invandrarbakgrund och i Vanda inga alls. Helsingfors sägs ha ett tiotal, enligt granskning av svenska.yle.fi.

Överkonstapel Tanja Martikainen vid Vandapolisen tror att kraven för att bli godkänd som polis är för hårda.

Proven består av ett konditionstest och lämplighetstest utöver att man skall kunna prata flytande finska. Martikainen uppger till svenska.yle att språkprovet kan jämföras med en studentexamen där man även skall skriva en uppsats på finska. Det är språkprovet som gör att många faller bort.

Martikainen välkomnar fler poliser med språkkunskaper till polisyrket då de på varje arbetspass möter människor som inte kan finska. De vanligaste språken som krävs för polisen i Vanda är ryska och estniska men vid andra språk måste de ofta ta barnen till tolkar, vilket inte är så önskvärt.

Martikainen tycker också att det är bra att känna till seder i olika kulturer till exempel vid hembesök för att veta hur polisen bör bete sig när man måste gå in i ett hem där folk från annan kultur bor.

Svenska.yle har också intervjuat Helsingforsbon Ahmed Hassan om utländska barns möjligheter att bli poliser. Polisen skulle få bättre bakgrundsbild av invandrares kulturella seder som i sin tur skulle minska fördomar mot polisen.

Hassan, som tidigare varit fotbollstränare, anser att många utländska barn säger att de vill bli poliser när de blir stora, men många upplever att det är svårt att bli antagen till polishögskolan. Han tycker ändå inte att man skall lätta på språkkraven och att  inträdesproven skall vara lika för alla.

För att få sökande av annan etnicitet till polisyrket tycker han att man skall få familjerna att bli positivt inställda till att deras barn vill bli poliser. Familjerna är en viktig faktor vad gäller barnens yrkesval.

Även samhället kan hjälpa till med att försöka locka invandrarbarn att bli poliser, som man har gjort i England och Sverige och andra nordiska länder. 

Polisyrkeshögskolans rektor Kimmo Himberg uppger att det funnits några enstaka polisstuderande med utländsk etnicitet. Några var från Ryssland och en från ett afrikanskt land men för närvarande finns ingen.