Extremväder hot mot växter och djur
Korallreven som byggts upp under miljontals år är i likhet med regnskogen allvarligt hotade av mänsklig påverkan och extremväder. (Foto: Romeo Gacad/AFP)


I en onaturlig hög takt dör allt fler växt- och djurarter ut. Experter tror att klimatförändringen är den främsta orsaken. Vid Linköpings universitet har en forskargrupp undersökt hur extremväder påverkar ekosystemen.

I takt med att det rapporteras om allt fler orkaner, skyfall och torka i världen ökar risken för artutdöende i känsliga och artrika ekosystem som korallrev och tropiska regnskogar.

Både regnskogarna och korallreven, havets motsvarighet till regnskogen, myllrar av liv. Där finns gott om mat men båda ekosystemen går en oroande framtid till mötes.

Under det senaste seklet har mer än hälften av de tropiska regnskogarna försvunnit och världens rev är allvarligt hotade av mänsklig aktivitet.

”Mänsklig påverkan gör att växter och djur dör ut med en hastighet som är hundra till tusen gånger högre än den naturliga”, skriver forskargruppen i teoretisk biologi vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Med hjälp av matematiska modeller och simulering har man undersökt hur olika typer av ekosystem kan påverkas av extrema väderhändelser och resultatet var överraskande enligt forskarna.

– Flera tidigare studier av näringsvävar har indikerat att artrika system ofta är mer robusta än artfattiga. Men när variationerna i miljön ökar – som vid extrema väderhändelser – ser vi att de mycket artrika systemen är mest sårbara vilket medför större risk för så kallade utdöendekaskader, säger Linda Kaneryd, doktorand och försteförfattare till studien.

Då förhållandena i en regnskog eller ett korallrev förändras riskerar primärproducenter som gröna växter och alger att dö ut. Det kan leda till att en art av växtätare kan bli utan näring, vilket i sin tur drabbar ett rovdjur i toppen på näringskedjan, vilket leder till en utarmning av arterna.

Efter erfarenheter från reella ekosystem skapar forskarna modeller som visar arternas näringskedjor, deras livscykler och hur de fungerar med andra.

– Den modell vi arbetat med är ganska generell. Nästa steg är att föra in verkliga, detaljerade klimatdata, säger Bo Ebenman, professor i teoretisk biologi som varit handledare för Linda Kaneryds avhandlingsarbete.

Studien har publicerats i tidskriften Ecology and Evolution.