Extremt väder under 2013
Ett lastfartyg som sveptes i land av supertyfonen Haiyan ligger fortfarande kvar bland bråten i den förstörda kuststaden Tacloban den 24 december 2013. (Foto: Ted Aljibe / AFP / Getty Images)


Under de senaste åren har vår jord upplevt extremt väder. Efter att orkanen Sandy hade slagit till mot USA:s östkust 2012 och England upplevt det regnigaste året någonsin, förväntade sig kanske många en lite lugnare period. Men under 2013 fortsatte det ovanliga vädret att skapa rubriker.

Jag har valt ut fem signifikanta väderhändelser. Det finns många fler händelser som inte tagits upp såsom värmeböljor i Australien som hade ett mycket varmt år och översvämningar i Kanada och USA.

Oavsett om det är snöstormar i mars och översvämningar i juni är det, de för årstiden ovanliga väderhändelserna som sticker ut.Snöstorm i Europa (Foto: Savo Prelevic / AFP) )

Snöstorm i Europa (Foto: Savo Prelevic / AFP) )

Snöfall i nordvästra Europa i mars

Den 11 mars rörde sig ett lågtryck med vinterväder, snö och kall luft, från norra Europa in över norra Frankrike, kanalöarna och Englands sydöstra kustområden.

Snöstormen på Guernsey sades vara den värsta på 16 år med ett snödjup på 16 centimeter. Det var även frost på Scillyöarna något som är mycket ovanligt även mitt i vintern.

Cirka 47 000 hushåll blev utan ström i Normandie på grund av snöfallet. I norra Contentin var snötäcket 25 centimeter på eftermiddagen den 11 mars med vindbyar på upp till 100 kilometer i timmen vid kusten. I Belgien orsakade snöstormen enorma bilköer och både höghastighetståg och andra tåg var inställda.


Många floder, bland annat Donau, svämmade över sina bräddar och orsakade omfattande skador i centrala och östra Tyskland, Tjeckien, Österrike, Slovakien och Ungern. Här Donau 13 mil från Budapest den 4 juni. 2013. (Foto: H. Szabo / ORFK / AFP)

Många floder, bland annat Donau, svämmade över sina bräddar och orsakade omfattande skador i centrala och östra Tyskland, Tjeckien, Österrike, Slovakien och Ungern. Här Donau 13 mil från Budapest den 4 juni. 2013. (Foto: H. Szabo / ORFK / AFP)

Översvämningar i Europa i maj och juni

Extrema regn i Alperna, Tyskland, Polen, Tjeckien, Österrike och Schweiz orsakade de värsta och mest utbredda översvämningarna i Donaus och Elbes avrinningsområden sedan 1950. Mer än 400 mm regn föll på vissa platser mellan den 29 maj och 3 juni. I Passau i östra Tyskland var flodvattennivån den högsta sedan 1501. Minst 20 personer omkom till följd av översvämningarna.

Maj var en blöt månad i Centraleuropa med mer än dubbelt så mycket regn som normalt vilket gjorde att marken blev mättad. Ett lågtrycksområde söderifrån förde stora mängder fukt med sig över Alperna där det mötte kall luft norrifrån. De kraftiga regnen utlöstes delvis när luften tvingades stiga över Alperna. I mitten av juli kunde de totala skadorna räknas i miljardbelopp.

Översvämningar i Norra Indien i juni

Monsunsäsongen i sydvästra Asien förde med sig den värsta översvämningsförödelsen det senaste halvseklet i gränsområdet mellan Indien och Nepal.

Monsunen med skyfall och mycket kraftiga regn kom 15 dagar för tidigt i Uttarakhand, mellan den 14 och 18 juni. Nordvästra Indien fick nästan dubbelt så mycket nederbörd mot genomsnittet i juni. Den totala regnmängden för månaden i Lakshmi Ashram var 523,8 mm, 344 procent över genomsnittet. Översvämningen inträffade under toppen på turist-och pilgrimssäsongen och hundratusentals besökare blev strandsatta när broar och vägar spolades bort. Minst 6 000 människor dog.

Översvämningen orsakade att Chorabariglaciären smälte och många flodbankar brast. Varningarna från Indiens meteorologiska institut som förutspådde de kraftiga regnen fick ingen stor publicitet.


När flodvågen efter Haiyan dragit sig tillbaka saknades fortfarande 6 000 människor. (Rafiq Maqbool/PA)

När flodvågen efter Haiyan dragit sig tillbaka saknades fortfarande 6 000 människor. (Rafiq Maqbool/PA)

Tyfonen Haiyan i november

Tyfonen Haiyan var en ovanligt kraftig tropisk cyklon som ödelade främst delar av Filippinerna i början av november. Den kända dödssiffran uppgick i slutet av november till 6 000. Haiyan är enligt uppgift den kraftigaste stormen som någonsin haft landkänning i Filippinerna.

Haiyan klassades först som en storm den 2 november men blev snabbt uppgraderad till tyfonstatus den 5 november. Vid tolvtiden den 7 november hade Haiyan uppnått sin topp med tio-minuters ihållande vindar på 230 kilometer i timmen och ett centralt yttryck på 895 millibar. Sex timmar senare uppmättes byar på 378 kilometer i timmen.


East Anglia drabbades hårt av tidvattenvågen. (Kendall/PA)

East Anglia drabbades hårt av tidvattenvågen. (Kendall/PA)

Stormsvallvåg i Nordsjön

Den 5 december drog ett lågtryck österut från nordvästra Skottland till södra Sverige och sedan vidare österut. Senare under dagen gjorde nord- och nordvästliga vindar att en massiv tidvattenvåg drabbade kustområden runt Nordsjön. Tidigare hade kraftiga vindar slagit till mot Skottland.

Kustområdena i Nordsjön är särskilt benägna att drabbas av stormfloder eftersom vattnet som kommer in i den grundare södra delen inte kan rinna undan tillräckligt snabbt genom Doverkanalen. Vindarna norrifrån ökar denna tratteffekt vilket höjde vattennivåerna utmed kusterna.

I England tvingades tusentals människor vid östkusten evakuera från sina hem. Flodvågen var den värsta sedan 1953 med hus som spolades ut i havet och klippor som gav vika. Minst 6 personer hade omkommit när vindarna slutligen drog vidare ner över nordöstra Europa.

Nästan oundvikligen är det de ovanliga, extrema och tragiska händelserna som stannar kvar längst i våra minnen. Varje år kommer med olika väderförhållanden och de är omöjliga att förutsäga långt i förväg.

Roger Brugge finansieras av The Natural Environment Research Council (NERC)som är Storbritanniens främsta organ för finansiering och administrering av forskning, utbildning och kunskapsutbyte inom miljövetenskap.

Denna artikel publicerades ursprungligen på The Conversation . Läs den ursprungliga artikeln.

Översatt från engelska.