Extremt väder får spannmålspriserna i Kina att skjuta i höjden
Torka, snöstormar och den senaste tidens översvämningar i Kina har lett till en förminskning och i vissa fall total förlust av skördarna i år, vilket bidrar till de kraftigt stigande spannmålspriserna. (Foto: Scott Olson/Getty Images)


– Prisökningen på spannmål är ett landsomfattande fenomen. Produktionen av vete, ris, sojabönor och majs har sjunkit. Tidigare kostade ris ungefär en yuan per halvkilo vid den här tiden på året. Nu har det gått upp till två yuan, sade Li Guoxiang, forskare inom landsbygdsutveckling vid den kinesiska samhällsvetenskapsakademin till Sound of Hope Radio (SOH).

Förutom de abnorma väderförhållandena i Kina nämnde Li ett antal andra faktorer som bidrar till bristen på spannmål och de stigande priserna. Han sade att industriutveckling i Kina har skadat jordbruksmarken och därmed jordbruksproduktionen. Kostnaderna för att producera har också stigit , vilket har lett till att de verksamma höjer sina priser.

– Det är många som köper mycket men säljer lite eftersom de förväntar sig att priserna ska stiga, sade Li.

Vidare sade han att den globala klimatförändringen också reducerat produktionen och exporten av spannmål från andra storproducerande länder, vilket bidragit till brist och prisökningar i Kina.

En invånare i industristaden Jilin i nordöstra Kina, som nyligen drabbades av svåra översvämningar, sade till SOH att naturkatastrofer allvarligt skadat skörden. Översvämningarna har helt utplånat årets skörd i Jilin, vilket lett till att priserna stigit där.

– Översvämningarna är en faktor, men dess påverkan har inte varit lika stor som torkan. I våras var det dessutom särskilt kallt i norra Kina, vilket ledde till att många sköt fram sådden. eftersom norra Kina är den stora spannmålsproducenten i landet kan det här också påverkat den totala skörden negativt, sade Li Guoxiang.

Han menar att de globala väderförändringarna också påverkat många av storproducentländerna inom spannmål och därmed deras förmåga att exportera överskottet, vilket fått priserna att stiga.

Ryssland, som är världens tredje största producent och exportör av vete har slutat exportera spannmål, vilket gjort att terminerna skjutit i höjden. Samtidigt har Ukraina, som också är ett stort exportland för vete, ställt in många ordrar.

– Vetepriserna växte med över 50 procent på den internationella marknaden och terminspriserna steg med minst 80 procent. I Kina steg de med 12,7 procent under det första halvåret. Det beror till största delen på vädret. Det var torka i Ryssland och stormar och översvämningar i Ukraina och dåligt väder även i USA och Kanada. De här länderna har tappat minst 10 procent av sina skördar, sade Li.

Baserat på information publicerad av Kinas nationella utvecklings. och reformkommission den 8 augusti har vetepriset stigit med 1,2 procent, ris med 6,7 procent och majs med 15,1 procent från februari till juli. Majs gick upp 4,2 procent bara i juni.

Kina var tidigare ett av de stora exportländerna för majs. De officiella siffrorna visar att mängden exporterad majs sjunkit från 3 miljoner ton 2006 till bara 130 000 ton 2009. I år har Kina behövt importera 1,2 miljoner ton majs från USA.

Kinas statliga TV-kanal CCTV citerade flera personer inom industrin som sade att mängden importerad majs kommer öka kraftigt under nästa år och nå 5,8 miljoner ton. 2015 kan mängden ha ökat ytterligare till 15 miljoner ton.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41351/