Extrem fattigdom minskar i världen
Sydsudan hör fortfarande till de länder som har flest människor som lever i extrem fattigdom. Nu pekar dock glädjande siffror på en minskning av den globala fattigdomen. (Foto: Tonu Karumba /AFP/Getty Image)


Antalet människor i världen som lever i extrem fattigdom fortsätter att sjunka. Detta ger hopp om att världen kanske kan nå det historiska FN-målet, att utrota extrem fattigdom till år 2030.

På måndagen meddelade Världsbanken att antalet människor som lever i extrem fattigdom troligen kommer underskrida tio procent i år.

– Det här är den bästa nyheten i världen idag – det visar att vi kan bli den första generationen i mänsklighetens historia som kan få slut på extrem fattigdom, sade Världsbankens chef, Jim Yong Kim.

Ingen lätt väg framåt

Att utrota fattigdom är det främsta målet i 2030 års agenda för hållbar utveckling som antogs den 23 september av de 193 medlemmarna i FN:s generalförsamling. En agenda som FN:s generaldirektör Ban Ki-moon hyllade som ”en agenda för mänskligheten, att utrota fattigdomen i alla dess former – en agenda för planeten, vårt gemensamma hem”.

Jim Yong Kim håller med och säger att världen har en betydligt bättre chans att få ett slut på extrem fattigdom till 2030, och förbättra livskvaliteten för låginkomstfamiljer. Men han påpekade också att vägen dit kommer att vara väldigt svår.

Världsbanken har uppdaterat den internationella fattigdomsgränsen från 1,25 dollar per dag till 1,90 dollar per dag, vilket tar hänsyn till skillnaderna i levnadsomkostnader i de olika länderna. Detta innebär att köpkraften i de fattigaste länderna ligger på samma nivå som 2005.

Världsbankens prognoser, baserade på den nya nivån, visar att den globala fattigdomen sjunkit från 902 miljoner människor 2012 till 702 miljoner i år. Det är en minskning från 12,8 procent till 9,6 procent av jordens befolkning.

– Den här nya prognosen som visar att fattigdomen kan sjunka till ensiffrig nivå, hjälper oss att fokusera ännu mer på de mest effektiva sätten att utrota extrem fattigdom, sade Jim Yong Kim.

Svårare i mer konfliktdrabbade länder

Enligt Världsbanken har tre områden, Östasien och Stillahavsområdet, Sydasien och Afrika söder om Sahara, stått för 95 procent av den globala fattigdomen de senaste decennierna.

Fattigdomen är svårare och mer bestående i konfliktdrabbade länder och i länder som är alltför beroende av råvaruexport. Den extrema fattigdomen är fortfarande mest koncentrerad till området söder om Sahara och södra Asien.

För närvarande finns inga tillförlitliga uppgifter för Mellanöstern och Nordafrika på grund av konflikter och instabilitet i viktiga länder i dessa områden.