Expo 2010: Kineser vädjar utomlands för mänskliga rättigheter
Shen Ting, ordförande för League of Chinese Victims (LCV), blev tidigare inbjuden till Europarådets hearing för att redogöra för de allvarliga människorättsbrotten i Shanghai. Många av Shanghais invånare har blivit utsatta för tvångsåtgärder (Foto: Epoch Times).


”Expo 2010” i Shanghai är ännu ett av det kinesiska kommunistpartiets (KKP) jättelika projekt i skuggan av 2008-års olympiska spel i Peking. Precis som de olympiska spelen i Peking har också ”Expo” tvingat många kineser från sina hem, som ska rivas för att bana väg för evenemanget.

Förra året registrerades de Shanghai-baserade petitionärerna i Hongkong som en social grupp under namnet League of Chinese Victims (LCV). Gruppen ger formellt uttryck för kinesiska petitionärers rop på hjälp till omvärlden.

Shen Ting, gruppens ordförande, har varit i Europa två gånger de senaste månaderna. Hon hade bjudits in av Europarådet för att delta på en hearing och presentera dokumentation avseende de allvarliga människorättsbrotten i Shanghai. Många kineser blev vräkta med våld under förberedelserna inför Expo 2010.

48 petitionärer från Shanghai internerades inför den tjugonde årsdagen av massakern på Himmelska Fridens torg den 4 juni, enligt Shen. Gruppens rättsliga rådgivare, den välrenommerade människorättsadvokaten Zheng Enchong, har kallats in 60 gånger. Hon förklarar att myndigheterna i Shanghai har för avsikt att stämpla LCV som en ”anti-revolutionär organisation”.

– Under förberedelserna inför Expo 2010 erbjöd myndigheterna bara en ytterst liten kompensation till invånarna. Flera av dem vräktes med våld på ett omänskligt sätt när de inte gick med på villkoren, berättar hon för Epoch Times.

– Vi hoppas att Expo, som ett globalt ekonomiskt evenemang, kan stödja andan av universella värderingar och mänskliga rättigheter. Levnadsvillkoren för invånarna, där Expo hålls, bör värnas. Vi vill inte att länderna som deltar i Expo ska behöva stå i blodsskuld till det kinesiska folket, fortsatte Shen.

Hon avslöjar också att en insider har berättat om att regimens Ministerium för allmän säkerhet har begärt att Hongkong lämnar samtliga ansökningar från föreningar och organisationer om registrering i Hongkong för deras godkännande.


He Maozhen från Shanghai har vädjat om rättvisa under två års tid genom att appellera till Statliga byrån för skrivelser och anspråk, Nationella folkkongressen och Högsta domstolen. Hennes appeller har inte hörsammats. (Foto: Epoch Times)

He Maozhen från Shanghai har vädjat om rättvisa under två års tid genom att appellera till Statliga byrån för skrivelser och anspråk, Nationella folkkongressen och Högsta domstolen. Hennes appeller har inte hörsammats. (Foto: Epoch Times)

– Detta är allvarligt! Peking har förklarat att Hongkongs system ska förbli oförändrat i 50 år så varför ska föreningsregistreringar behöva rapporteras till Ministeriet för allmän säkerhet? Det är fortfarande folket i Hongkong som styr Hongkong men existerar självstyret fortfarande? Om man enligt grundlagen kan registrera en förening i Hongkong skall då det kinesiska kommunistpartiet (KKP) ”tolka” grundlagen igen, som de gjort med så många saker förut?

– Nu har KKP lyft slaktarkniven mot LCV:s medlemmar; de måste vara mycket rädda för organisationen. De förutsåg inte att organisationen skulle bege sig till Europa två gånger för att delta i Europarådets hearings. Detta hade de inte väntat sig. Nu försöker de splittra och utplåna LCV. De vill slå ned oss individuellt. Petitionärerna i Shanghai är klarsynta och vet att man måste samarbeta när man kämpar för mänskliga rättigheter. Att slåss för mänskliga rättigheter ensam är fruktlöst, tillade hon.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18808/