Experter tror på god tillgång på blåbär i norr
Det är känt att blåbär (Vaccinium Myrtillus) innehåller gott om antioxidanter och vitaminer. (Bild: Caroline Seidel/AFP)


Gynnsamt väder i maj har bäddat för mer blåbär än normalt i norra Sverige, enligt en prognos från Sveriges lantbruksuniversitet.

Snart fylls våra marker av de välsmakande och hälsosamma blåbären. Många forskningsstudier har visat på att bären tillhör den grupp av livsmedel som effektivast kan skydda mot en rad sjukdomar och hälsoproblem. Dessutom kan vi plocka dem alldeles gratis.

Blåbär innehåller rikligt med  antioxidanter och vitaminer. Antioxidanter skyddar cellerna mot skadlig påverkan.

Blåbär har visat sig förebygga både tarmsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer, och ögonsjukdomar och anses dessutom kunna motverka åldrande.

Enligt prognosen från statens lantbruksuniversitet, SLU, så ligger bärtätheten i år i Norrland och Svealand mycket över genomsnittet jämfört för den föregående tioårsperioden. Där kan det bli 35-40 procent mer bär än normalt om prognosen håller.

I Götaland ser det däremot ut att bli en sämre tillgång på blåbär än normalt, men de bästa utsikterna finns i de norra och östra delarna.

– Den sämre prognosen för Götaland kan åtminstone delvis förklaras med att blåbärsriset på många håll i den här landsänden har fått kraftiga vinterskador, så att blomningen inte blev så riklig, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning, SLU, i ett pressmeddelande.

Men det gäller att leta på rätt ställen efter de vackra och välsmakande bären och har man tur kan det finnas mycket bär även i Götaland, enligt SLU.

Myndighetens bärprognos bygger på observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens  provytor som finns över hela landet.

– Genom den utökning av stickprov för bärinventeringen som gjordes i Riksskogstaxeringen 2011 har vi nu bättre möjligheter att studera regionala skillnader i bärtillgången, säger Göran Kempe, vid Riksskogstaxeringen vid SLU.