Expert bekräftar underligheter i direktsändning från rymden
Molnen ändrades drastiskt inom loppet av två sekunder under direktsändningen av Shenzhou VII i rymden. (Stillbild från videoinspelningen vid 5 minuter och 43 respektive 45 sekunder.)


Kinas statsstyrda TV-bolag CCTV direktsände i slutet av september uppskjutningen av rymdfarkosten Shenzhou VII, vilket är en del av det kinesiska kommunistpartiets rymdprojekt 921. Men videoinspelningen innehåller många oförklarliga fysiska fenomen.

Dessa egendomliga företeelser från direktsändningen innefattar bubblor i rymden, frånvaron av spår efter jordens atmosfär, samt att det bakgrundsljud som normalt finns närvarande i rymdkommunikation saknas. Dessa egenheter gör att själva rymdresans trovärdighet betvivlats. Analyser av videoinspelningarna leder till misstankar om det hela var en bluff, utförd med videoupptagningar under vattnet för att efterlikna förhållanden i rymden.

För att reda ut dessa märkliga fenomen sökte Epoch Times upp en expert Dr. Qu Zheng som arbetade på NASA:s Jet Propulsion Laboratory.

Epoch Times: Finns det frågetecken kring direktsändningen av Shenzhou VII? Vad är din åsikt?

Qu Zheng: Jag har sett allt. Mitt forskningsarbete berör uppskjutningen av det här rymdskeppet så jag har noggrant följt den. Dessutom – i och med att jag är en kines – fångar allt som händer i Kina, speciellt saker som gäller mitt forskningsområde, ännu mer min uppmärksamhet.

Personligen, ville jag inte tro på på dessa underligheter, trots att jag vet att kommunistpartiet har en historia av bedrägligt handlande för politiska syften. Jag ville att direktsändningen skulle vara sann. Om videoinspelningen som direktsändes till hela världen är en bluff skulle jag skämmas inför mina mina kollegor.

Tyvärr blev jag chockad när jag tittade på direktsändningen från CCTV. Trots att inte alla tvivelaktigheter som togs upp i bloggarna är berättigade, är många av dem mycket träffsäkra. Egenheterna i videon berör elementär fysik, så det krävs inte professionella insikter på hög nivå för att inse vad som pågår.

Förutom detta har jag genom egen observation och analys hittat ännu fler avvikelser. De bekräftar obestridligen att den här så kallade direktsändningen från rymden aldrig ägde rum.

Epoch Times: Kan du ge oss en detaljerad förklaring av dina misstankar?

Qu Zheng: Absolut. Förutom problemet med luftbubblorna som bloggarna har påpekat, fanns även tekniska egenheter före uppskjutningen, ingen atmosfär runt jorden, plötsliga storskaliga ändringar av molnen, samt uteblivna bakgrundsljud under kommunikation i rymden.

Epoch Times: En internetanvändare ifrågasätter den tidigarelagda uppskjutningen du nämnde. Kan du berätta om det, ur ett tekniskt perspektiv?

Qu Zheng: Den regelrätta uppskjutningstiden för ett rymdskepp kallas “launch window” och kan vara dagar, timmar eller i vissa fall bara minuter. Normalt avgörs det med datorsimuleringar. Faktorer som bestämmer “launch window” innefattar solljusvinkeln som påverkar solceller på rymdskeppet, solens strålning som påverkar infraröda sensorer på styrsystemet samt rymdskeppets temperatur och form.

Rymdteknik är en komplex ingenjörskonst. Så fort detta ”launch window” är identifierat kan den inte slumpmässigt ändras utan mycket speciella överväganden. Att tidigarelägga uppskjutning är mycket sällsynt därför att det innebär en störning i en tidplan. Chansen att lyckas kommer att minska. Uppskjutningen av Shenzhou VII är ett forskningsförsök för kommunistpartiet. Ingen kan vara helt säker på att lyckas, så det är viktigt att hitta ett optimalt ”launch window”.

Kommunistpartiets medier har tidigare rapporterat att mitten av oktober skulle erbjuda det bästa ”launch window”. Även folkets befrielsearmé avvisade rykten om en tidigarelagd uppskjutning. Ändå meddelade man plötsligt, den 6 september, att rymdskeppet skulle skjutas upp vid en utvald tid i slutet av september, för att det var ett mycket bra ”launch window”.

Angående den här tidigarelagda uppskjutningen skrev den statskontrollerade nyhetsbyrån Xinhua följande:

”Enligt vissa rymdexperter finns ett lämpligt ‘launch window’ i både september och oktober. Solljusvinkeln är dock bättre för en rymdpromenad i september. Det här är huvudanledningen till den tidigarelagda uppskjutningen.”

Detta var en lek med ord. Solljusvinkeln skiljer sig lite mellan september och oktober, men datorberäkningen av solens läge är inte svår och den kan göras även ett år i förväg. Det är inte nödvändigt att vänta tills den 6 september för att veta att uppskjutningen i slutet av september är bättre för en rymdpromenad! Det är uppenbart att det fanns andra anledningar bakom flyttandet av uppskjutningen till ett tidigare datum.

En möjlig anledning är att det är politiskt motiverat. Om den tidigarelagda uppskjutningen är ett politiskt drag är det möjligt att videon är inspelad för att garantera en total succé.

I del 2 berättar Dr. Qu Zheng om de egendomliga företeelser som hans kollegor och bloggarna har uppmärksammat.

Länken till den fullständiga artikeln på engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/china/shenzhou-vii-fake-spacewalk-5809.html