Experimentellt misstag gör att insekterna halkar
Insekter, som till exempel myror, kan inte längre klättra upp på matbordet när bordsbenen täcks med ett nytt insektsmedel. (Stephanie Lam/The Epoch Times)


Har du någonsin blivit irriterad på termiter, myror och kackerlackor som kryper in i ditt hus genom fönstren? Forskare på Cambridge University kan ha undanröjt hotet från dessa kryp genom att göra så att de halkar ner för väggen.

Insekter kan hålla sig fast vid nästan alla konstgjorda och naturliga underlag med hjälp av en vätska som produceras under deras fötter. Vätskan är sammansatt av olja och vatten, ungefär som senap eller ketchup.

Genom sin fantastiska förmåga att förflytta sig är dessa skadedjur varje år ansvariga för skador uppgående till miljardtals kronor i hemmen, på grödor och på människors hälsa runt om i världen.

Nu har emellertid doktoranden Jan-Henning Dirks och Dr Christofer Clemente, and Dr Walter Federle tagit fram en ny typ av drygt, ogiftigt täckande insektsmedel som avlägsnar vattnet i vätskeblandningen och gör så att insekterna halkar i oljan.

– Insekten halkar på samma sätt som en person med våta fötter i duschen, säger Dirks.

Dirks och hans kollegor har under ett års tid forskat i hur insekter fäster sig vid ytor och lyckas bära tunga lass. De täckte ytor med olika ämnen för att testa insekternas förmåga att hålla fast. Upptäckten med det insektsavstötande ämnet sägs vara en ”olyckshändelse”.

– En dag gjorde vi något fel i labbet, säger Dirks. Ytan uppförde sig inte som den skulle. Istället för att kast bort det tog jag fram ett mikroskop och tog en titt till. Det visade sig att det fick insekterna att halka.

Dirks säger att de har testat teknologin på några få insektsarter som myror och kackerlackor. Eftersom alla insekters fötter är mycket lika och producerar liknande substanser drog forskarna slutsatsen att teknologin kan tillämpas på många andra insekter.

Forskningsteamet har tagit patent på teknologin och letar för närvarande efter en kommersiell partner som tillsammans med uppfinnarna kan göra teknologin tillgänglig för konsumenterna.

– Vårt material nöts heller inte bort. Det kan sitta kvar under lång tid. Det är som färg på väggen, säger Dirks.

Forskarna säger att produkten skulle kunna användas på väggar, möbler, ventilationsrör, matförpackningar och barnflaskor.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23986/