Expedition försöker nå jordens mantel i Indiska oceanen
Fotomontage från borrningen i Indiska oceanen. (Foto: joides_resolution /Instagram)


En ny expedition där man försökt nå jordens mantel har misslyckats i sitt första försök. Forskarna är dock mycket nöjda med det material som de samlat in från skorpan.

– De har kommit närmare än de någonsin kommit förut, och de har redan tagit upp den största biten av material från skorpan, så de lär sig mer om skorpan, sade Jeffrey Kluger, redaktör på Time magazine, som har följt expeditionen.

Den nya expeditionen kom 700 meter ner, men manteln börjar inte förrän 2 500 meter ner.

Manteln utgör 85 procent av jorden, men den är svår att nå.

1961 misslyckades en expedition till manteln på grund av finansieringsproblem och tekniska svårigheter.

Renare prover från oceanens djup

– Om man tar sig till en tillräckligt djup del av havet, där skorpan är tunn nog, så kan man få ett slags försprång, och borra sig ned i ett område av jorden där man får rena prover som inte sett dagens ljus sedan solsystemets tidigaste dagar, sade Kluger till CBS.

Professor Chris MacLeod, en av ledarna för projektet, medgav inför expeditionen att det förmodligen skulle ta flera år att nå skorpan.

– Vi tror att det krävs totalt tre expeditioner. Vetenskapen är beprövad, och vi har finansiering till den här initiala undersökningen på två månader. Men vi behöver komma tillbaka och vi kanske inte fullbordar uppgiften förrän under 2020-talet, sade MacLeod till BBC.

Vetenskapligt äventyr

Att komma så här djupt in i jordens inre ”är en av århundradets största vetenskapliga äventyr”, sade Henry Dick, geofysiker på Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts och en av ledarna för expeditionen, till Nature.

Det tänkta hålet ”skulle vara ett fönster till saker vi aldrig tidigare sett”, tillade Benoît Ildefonse, geolog på Montpellieruniversitetet i Frankrike.

Under den inledande 47 dagar långa forskningsexpeditionen borrade man sig ner i det magmatiska berget på havsbotten, som bildats när magma samlats under jordens yta och kylts ned långsamt.