Eutelsat stämt i Paris domstol
New Tang Dynasty Televisions (NTDTV:s) supportrar håller banderoller utanför Paris Commerce Court för att stödja återställandet av NTDTV:s sändningar till Kina. (Foto: Ye Xiaobin/The Epoch Times)


Domare i Paris kommer den 17 november att besluta om en av världens största satellitoperatörer bör utredas för politiskt motiverad inblandning i en kunds sändningar. Det har tagit över ett år för ärendet att komma upp i domstol.

Den 5 november höll Paris Commerce Court en utfrågning för att granska satellitföretaget Eutelsat. Eutelsat misstänks för att ha avbrutit en av deras kunders, New Tang Dynasty Televisions (NTDTV:s) signal över Fastlandskina.

Innan NTDTV började sända från Eutelsats W5-satellit 2004 hade medianätverket förlorat kontrakt från flera satellitföretag för sändningar över Kina. Detta på grund av att NTDTV rapporterade program med innehåll som de kinesiska myndigheterna ansåg vara känsliga, som till exempel det etniska våldet i Xinjiang, giftmjölkskandalen, förföljelsen av Falun Gong och andra missförhållanden med mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Internationell lagstiftning angående icke vinstdrivande sändningsföretag föreskriver att satellitägare bör tillhandahålla en plattform för dem att nå länder runt om i världen som de annars inte kan nå.

2005 vägrade Eutelsat att förnya sitt kontrakt med NTDTV, men ändrade sig senare efter internationella påtryckningar.

NTDTV hävdar att Eutelsat återigen avbröt sändningarna till Kina i juni 2008, med tekniska svårigheter som förevändning. Eutelsat sade att en av deras satelliter miste energiförsörjningen och företaget behövde stänga flera transpondrar, varav en var den som överförde NTDTV:s signal.

Grupper som arbetar för pressfrihet såg det som ett opportunistiskt försök av Eutelsat att ställa in sig hos de kinesiska myndigheterna.

”Eutelsat hävdar att man var tvungen att stoppa NTDTV:s sändningar den 16 juni på grund av ett tekniskt problem, men ett inspelat samtal med en anställd på Eutelsat visade att det var ett överlagt, politiskt motiverat beslut som kränker det fria flödet av information och konventionen under vilken Eutelsat opererar,” rapporterade Reportrar Utan Gränser.

”NTDTV:s sändningar irriterade den kinesiska regeringen, på grund av att denna satellit kunde nås fritt av tiotals miljoner kinesiska hem. Att Eutelsat avbröt sändingarna bara några veckor före de olympiska spelen ser ut som en tjänst som Eutelsat tillhandahållit i syfte med att få nya affärsuppgörelser.”

I juli 2009 vände sig NTDTV till Commerce Court i Paris för att anlita experter att utreda Eutelsats agerande. Om tv-företaget kan påvisa att ärendet förtjänar att tas upp i domstol kommer domstolen att tillsätta en expert för att utreda varför Eutelsat slutade överföra signalen.

Natten före den första förhandlingen den 13 oktober lämnade Eutelsats advokater in lådor med försvarsmaterial till NTDTV:s juridiska team. Teamet begärde att man skulle skjuta upp förhandlingarna till den 5 november för att ge dem tid att granska materialet innan ärendet kan gå vidare.

NTDTV:s rättsliga ombud William Bourdon sade att han kände sig säker på deras  ärende. Enligt Bourdon hävdade Eutelsats advokater att de inte var rädda för en sakkunnig utredning – men det var något de ”definitivt inte vill” befatta sig med.

– Om Eutelsat inte känner rädsla inför en sakkunnig utredning och NTDTV kommer att axla den oberoende utredningens kostnader, varför skulle Eutelsat anstränga sig så mycket för att försvåra utredningen? sade Bourdon.

NTDTV:s franska talesperson Isabelle Chaigneau sade att de var nöjda med rättegången hittills.

– Våra jurister har en väldigt övertygande presentation och starka argument. Jag hoppas att den franska lagstiftningen kommer att garantera rättvisa och avslöja den verkliga anledningen till att Eutelsat stoppat NTDTV:s signal.

Efter utfrågningen avböjde Eutelsats advokater att kommentera ärendet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25023/