EU:s stängda gräns stoppar inte flyktingarna
Att stänga EU:s yttre gränser är inget alternativ anser Amnesty. Bilden från gränsen mellan Serbien och Ungern när flyktingarna trycks tillbaka av polisen den 16 september. (Foto: Christopher Furlong/AFP/Getty Image)


Att stänga EU:s yttre gränser leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna men stoppar inte tillströmningen av flyktingar, säger Amnesty i en ny rapport.

– De stängsel som breder ut sig längs med Europas gränser har bara lyckats befästa kränkningar av rättigheter och förstärka utmaningarna med att hantera flyktingsituationen på ett humant och välordnat sätt, säger John Dalhuisen, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

EU:s medlemsstater har byggt 235 kilometer stängsel runt EU:s yttre gränser. Vid gränsen mellan Ungern och Serbien finns 175 kilometer stängsel. Mellan de spanska enklaverna Ceuta och Melilla och Marocko finns 18,7 kilometer och 10,5 kilometer längs den grekisk-turkiska gränsen. Mellan Turkiet och Bulgarien finns ett 30 kilometer långt stängsel som ska byggas ut med ytterligare 130 kilometer.

Tvingar till farliga vägar

Istället för att hindra människor att ta sig in i EU har stängslen bara tvingat människor att välja andra landvägar och farliga resor över havet.

FN:s flyktingorgan UNHCR noterade i november att 792 883 personer tagit sig till EU över havet. Enligt en sammanställning från EU:s gränsmyndighet Frontex den 10 november, har 512 människor dött i det Egeiska havet och 3 500 totalt i Medelhavet i år.

Amnesty skriver också om människor som tvingats tillbaka av gränsmyndigheterna när de försökt ta sig över grekiska, bulgariska och spanska landgränser. Dessa så kallade ”push-backs” är ofta våldsamma och försätter människor i fara.

Kritik mot förslag om samarbete med Turkiet

Förslaget att EU ska samarbeta med Turkiet för att ”förhindra irreguljär migration” ses inte med blida ögon av Amnesty. Turkiet har frihetsberövat migranter och asylsökande utan att ge dem tillgång till advokater och tvingat flyktingar tillbaka till Syrien och Irak, skriver de.

– EU ska inte låta stater som inte klarar eller respekterar flyktingars rättigheter göra grovjobbet åt dem. Grannländerna ska få hjälp att utveckla asyl- och mottagningssystem istället för att anlitas som inhyrd arbetskraft som inte bryr sig om konsekvenserna för flyktingarna, säger John Dalhuisen.

Enligt Amnesty både kan och bör EU genomföra en rad uppnåeliga och realistiska åtgärder för att möta den globala flyktingkrisen och garantera skydd för alla dem som redan kommit till Europa.