EU:s Lissabonfördrag lider ännu ett bakslag
En man håller ett plakat med texten: ''Nej till Lissabonfördraget, Ja till frihet för Europas nationer'' under en demonstration mot Lissabonfördraget framför Irlands ambassad den 24 september i Prag. (Foto: Michal Cizek/AFP/Getty Images)


Tjeckiens senatorer lämnade till den tjeckiska domstolen i tisdags en överklagning mot Lissabonfördraget. Denna åtgärd kommer sannolikt att ytterligare försena fördragets framsteg.

Tjeckien är ett av fyra länder som ännu inte har gett sitt samtycke till fördraget som väntas få stora konsekvenser för Europaparlamentets befogenheter. Fördraget kan inte träda i kraft förrän alla 27 EU-medlemsstater har givit sitt samtycke.

Tjeckiens president Vaclav Klaus sade att han inte är beredd att överväga undertecknande av EU:s fördrag förrän en domstol beslutar om det strider mot landets författning. Han sade att han inte kommer att underteckna fördraget förrän Irland godkänt fördraget under fredagens folkomröstning.

Europeiska utrikesministern Stefan Fule sade vid en presskonferens att senatorernas motstånd kan ses som ett hinder för ratificering av Lissabonfördraget.

Tyskland och Polen är två andra länder som ännu inte gett sitt samtycke.

Inledningsvis bestämdes det att Lissabonfördraget skulle träda i kraft i januari 2009. Fördröjda godkännanden av fördraget har skapat en spänd stämning bland de europeiska medlemsstaterna. Frankrikes president Nicolas Sarkozy sade att Tjeckien måste möta konsekvenserna om Tjeckiens president Klaus inte undertecknar fördraget.

Italiens premiärminister Silvio Berlusconi föreslog inrättandet av ett ”Kärneuropa”, vilket antyder att vissa europeiska stater får regera utan att vara enhälliga.

”Europa kan inte riktigt fatta beslut eftersom besluten måste fattas enhälligt, och detta kan inte fortsätta,” rapporterade EU Observer att Berlusconi hade sagt.

En tidigare irländsk folkomröstning sätter också stopp för fördragets godkännande.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23229/