EU:s kemikalielag i hamn
BELGIEN, Bryssel: Europeiska deputerade röstar i EU-parlamentet. (Foto:AFP/ John Thys)


EU-parlamentet och ministerrådet har nått en uppgörelse om vad som ska stå i EU:s nya omfattande kemikalielag, Reach.

Överenskommelsen blev klar sent i torsdags kväll.

Den senaste månaden har intensiva förhandlingar pågått. Så sent som för några dagar sedan talades det om att förhandlingarna var i kris, eftersom parterna stod så långt ifrån varandra. Lagen riskerades att försenas.

Mest skilde det i frågan om så kallad substitution, det vill säga på vilka villkor ett företag ska vara tvunget att byta ut en farlig kemikalie mot en mindre farlig. En majoritet av EU-länderna i ministerrådet ansåg att kraven var för hårda. Men socialistgruppen, de liberala, vänstergruppen och de gröna ville gå åt andra hållet.

Men frågan löstes med en kompromiss i går kväll. Ministerrådet och italienaren Guido Sacconi, den EU-parlamentariker som ansvarar för parlamentets beredning av lagen, var överens.

Kemikalielagen ska upp till omröstning i EU-parlamentet i mitten av december för att sedan godkännas av ministerrådet, men detta ses som en formalitet efter torsdagens uppgörelse.

Lagförslaget har tagits fram för att få företag att bevisa att ämnen i vardagsprodukter som bilar, kläder och färg är ofarliga.

– Vi tror att det är bra för konsumenterna, för miljön och för industrin, säger en av förhandlarna, finska Nina Vaskunlathi, enligt Reuters.

Enligt lagen ska omkring 3 000 kemikalier, producerade i EU eller importerade, registreras centralt. De farligaste, som till exempel de cancerframkallande, ska testas och måste godkännas för att få användas.

– Jag är besviken. Vi hade starkt stöd i parlamentet för en riktig substitutionsprincip, ansvarsprincip och konsumentinformation men det har urholkats, säger Lena Ek, ledamot i EU-parlamentet för centerpartiet.

– I förslaget fanns en möjlighet att byta ut de farligaste kemikalierna. Men den finns inte med nu. Inte ens för de cancerogena ämnena finns en absolut princip om att de måste bytas ut, säger Ek.

Hennes partikamrat, miljöminister Andreas Carlgren, avvaktar dock med att kommentera uppgörelsen då han i morse inte tagit del av hela förslaget.

Miljöpartiets EU-parlamentsledamot Carl Schlyter vaknade upprörd på morgonen över en uppgörelse som enligt honom tvingats fram av de konservativa i parlamentet genom hemliga förhandlingar. Den kristdemokratiska/konservativa gruppen ska enligt Schlyter ha fått igenom ett tiotal förslag som miljöutskottet underkände.

– Även om det finns alternativ till farliga kemikalier får de användas. Kompromissen innebär att kemikalier som säljs till enskilda konsumenter också ses som kontrollerade, vilket är fullkomligt absurt. Så fort det säljs tappas kontroll över vad det hamnar, säger Schlyter.

Orsaken till torsdagskvällens avgörande är enligt honom bland annat att Tyskland, motståndare till hårdare lagstiftning, tar över EU-ordförandeskapet vid nyår och att Reach måste översättas till flera nya språk, bland annat gaeliska, som blir officiella efter årsskiftet. Men enligt Schlyter försämrar, snarare än förbättrar, Reach EU:s nuvarande kemikaliepolitik.

– Man kör över miljöutskottet fullständigt, fullständigt. Det enda utskottet får igenom är ökat antal alternativ till testning av kemikalier på djur.

Ett ändringsförslag ska läggas fram, men det blir tufft rösta igenom det i parlamentet, medger Schlyter.

Reach kräver nu bara tillstånd för kemikalier som ger ”sannolika allvarliga effekter”, vilket är mycket svårt att bevisa. Dessutom ska inte hormonstörande kemikalier behöva tvingas bytas ut mot alternativ.

– EU-länderna i ministerrådet var överens om det i måndags men ändrade sig efter påtryckningar. Det är allvarligt, säger Schlyter.

Reach uttyds Registration, evaluation and authorisation of chemicals (Registrering, utvärdering av och tillstånd för kemikalier).

Kemiindustrin och USA har varit kritiska till lagen med motiveringen att den innebär extra kostnader för företagen.