EU:s hälsokommissionär avgår efter skandal
John Dalli, EU:s före detta kommissionär för hälsa och konsumentpolitik. (Foto: Georges Gobet/AFP/GettyImages)


EU:s hälsokommissionär John Dalli har avgått efter att ha anklagats för korruption. Han avgick efter att den europeiska kommissionens anti-bedrägeribyrå, OLAF, sagt att en maltesisk affärsmannen försökt påverka EU:s tobakslagar genom sin koppling till kommissionären.

Anti-bedrägeribyrån menar att affärsmannen kontaktat det svenska tobaksföretaget Swedish Match och erbjudit sig att påverka eventuella framtida EU-lagar gällande tobak i utbyte mot pengar från företaget. Den framtida lagen han syftade på skulle handla om EU:s exportförbud mot företagets snusprodukter, vilket idag säljs i Sverige och Norge men är förbjudet i EU.

Anti-bedrägeribyrån poängterar att affärsmannen inte ska ha genomfört någon ekonomisk överföring till Dalli och att man inte hittat något avgörande bevis på att Dalli var inblandad, men säger att Dalli hade vetskap om händelsen.

Transparecy International välkomnar OLAF:s åtgärder om att undersöka anklagelserna mot Dalli. Man kallar incidenten ”ett oroande tecken på att försäljningspåverkan och personliga kontakter fortfarande kan vara ett inslag EU:s lobbyverksamhet, trots de ansträngningar som gjorts för rensa upp”.

Dalli har förnekat slutsatserna i OLAF:s rapport och säger att det var en fälla uppsatt av tobaksindustrin och att hans avgång begärdes, inte erbjöds, rapporterade EU-observatören.

Han hävdar att affären var skapad för att få en ännu inte genomförd anti-tobakslag att spåra ur.

Översatt från engelska.