EU:s företagsparlament fokuserade på krisen


Den rådande finanskrisen stod i fokus när näringslivet intog Europaparlamentet den 14 oktober. Då arrangerade den europeiska handelskammaren ”Europeiska Företagsparlamentet”. 750 företag från 45 länder deltog för att debattera frågor som de ansåg vara viktiga för EU att genomdriva.

En del debattörer berömde eurosamarbetet och att man gjort genensamma överenskommelser om finanskrisåtgärder. Andra företag uttryckte rädsla för att finanskrisen i den nedåtgående ekonomin ska leda till regleringar och snedvridning av konkurrensen.

Vid en röstning angav två tredjedelar av företagarna att finanskrisen tvingar dem att ändra sina investeringsplaner. Hälften av dem känner redan av svårigheten att låna pengar.

Jens Spendrup, Stockholms Handelkammares ordförande, sade att avreglering på energiområdet måste fortsätta och han tog även upp tjänstehandeln.

– Fackens negativa inställning till tjänstehandel och fri rörlighet för tjänster måste också ses som ett allvarligt hinder som hämmar utvecklingen. Det är märkligt att man slår ner just tjänster när frihandel inom varuområdet är en självklarhet och har varit avgörande för Europas industrialisering och tillväxt, sade Spendrup enligt ett pressmeddelande.

En fråga som var särskilt viktig var frågan om ett gemensamt EU-patentsystem, en fråga som inte lösts. En gemensam europeisk migrationspolitik efterlystes, för det skulle underlätta för arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Ett gemensamt bolagsskattesystem ville 62 procent av de närvarande företagen ha.

Europaparlamentets ordförande Pöttering och EU-kommissionens ordförande Barroso deltog tillsammans med EU-kommissionärerna för den inre markanden, klimat och energi och näringsliv även andra ledande EU-parlamentariker var där.

Deltagarna beräknas representera 23 miljoner företag i EU:s deltagarländer där tillverkningsindustrin och tjänstesektorn var jämnt representerade. Mer än 1000 näringslivsrepresentanter deltog, däribland 17 observatörsländer.