Eurozonen överens om räddningspaket till Spanien
Banco de Españas byggnad i Madrid den 8 juni. Spanien bad om ett 100 miljarder euros lån från Europa i helgen för att rädda sitt skuldtyngda banksystem. (Foto: Dominique Faget / AFP / Gettyimages)


Spanien lyckades på lördagkvällen säkra ett räddningspaket på 100 miljarder euro från euroområdet för att hjälpa sitt skuldsatta banksystem, timmar efter att landet begärt ekonomiskt stöd.

I ett gemensamt uttalande sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Olli Rehn, kommissionär för monetära frågor inom den 17 nationer stora valutagruppen i euroområdet, att de ”uppskattar dagens budskap från Spanien om dess avsikt att begära stöd från euroområdet för omstruktureringen av den finansiella sektorn”, och den ömsesidigt positiva responsen från euroområdet att rädda det.

Räddningspaketet avser att återställa investerarnas förtroende för den spanska banksektorn och undvika att euronkrisen fördjupas.

Spaniens banksystem har problem delvis på grund av dåliga fastighetslån efter att dess bostadsmarknadsboom blev till intet.

”Kommissionen är redo att snabbt gå vidare med den nödvändiga grundbedömningen, i nära samarbete” med Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken och Europeiska bankmyndigheten, står det i uttalandet.

IMF rekommenderade ursprungligen ett lån på 40 miljarder euro för att återuppliva Spaniens banksystem efter krissamtal i Bryssel.

Eurogruppens tjänstemän sade att de informerades om att Spanien skulle lägga fram en formell begäran, enligt ett uttalande. Spanien har insisterat på att räddningspaketet är ett lån och att det skulle betala tillbaka lånet.

Gruppen konstaterade att Spanien har gjort ”betydande” reformer angående sina arbetsmarknader och vidtagit åtgärder för att stärka bankernas kapitalbas, och tillade att man är ”övertygad” om att Spanien kommer att göra bra ifrån sig beträffande sitt vidare reformarbete.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy såg lånet som en positiv åtgärd för Spanien och eurovalutan.

Euroområdets åtgärd räddade ”euros trovärdighet” och säkerställde en bra framtid för valutan, sade han, enligt ett uttalande från hans ämbete.

För Spanien innebär det att det finns mer pengar för ”hushåll, företagare, små och medelstora företag, arbetstagare och frilansare” att utveckla sina företag och skapa jobb på samma gång, sade han.

Stödet kommer vid en avgörande tidpunkt för euroområdet, bara en vecka innan nyval i Grekland, som kan tvinga landet att lämna valutagruppen om partier, som är emot åtstramningsråtgärder, kommer till makten.

Grekland var tvunget att utlysa nyval efter att flera av dess viktigaste partier grälade över bildandet av en samlingsregering, där vissa sade att de redan genom röstning godkända åtstramningsåtgärderna bör upprätthållas, medan andra, i synnerhet Syriza långt till vänster, uttryckte kritik mot nedskärningarna.

Grekland hade tidigare godkänt åtstramningåtgärder för att säkra ytterligare 135 miljarder euros räddningspaket från IMF och euroområdet, utöver sitt tidigare lån på 35 miljarder euro.

Översatt från engelska